Velfærdsstaten

 • Period: Apr 26, 1000 to Apr 26, 1536

  Middelalderen

  Kristent.
  - Almisse tanken
  - Kirken står for forsøgelsen af nogle velfærdsområder, og at sørge for de fattige.
 • Period: Apr 26, 1341 to Apr 26, 1358

  Den sorte død

  Befolkningstilvækst i årene efter den sorte død, giver overskud af arbejdskraft.
 • Apr 26, 1536

  reformationen

  Det er nu statens opgave at påtage og varetage velfærdsydelser.
 • Period: to

  Landbrugsreformer

  Stavnsbunden ophævet
  Flere rettigheder til den enkelte
  Rettighedstanken
 • Grundloven

  Grundloven kommer.
  Statsligt forsørgelse af de fem f'er.
  Mister borgerlige rettigheder. Grundloven kommer som et reaktion på den øgede private økonomi som handlemænd får. Når de bidrager så meget økonomisk til samfundet, føler de at de har ret til medbestemmelse Magtforholdet ændres fra en mand til folket. dt er ens egen skyld hvis man vliver fattig, så derfor er det naturligt at man skal tabe nogle rettigheder. Hvis man ikke kan tage vare på sig selv, kan man ikke overskue samfundet.
 • Period: to

  Borgerlig filantropi

  Altruisme - privat velgørenhed
  forståelse af funktionel fattigdom.
  tydelig fattigsom grundet urbanisering
 • Period: to

  Industrialisering

  • Urnbanisering
  • Kamp om arbejde
  • Social nød
  • Fagbevægelse
  • Vækst i arb.klasse
 • Lavene ophævet

  • Nu er det frivillige ordninger (forsikringer)
  • Industrialisering o Skaber en tilstand hvor man under arbejdsløshed lever under eksistensniveau. o Dette er også ordentlige arbejdere, og ikke kun nogle af de 5 f’er.
  • Tanken er at man ikke kan øge konkurrencen o Dette er tanken, da det er borgerlige liberale der sidder på magten.
  • Privat filantropi o At private sørger for velfærdsområderne.
 • Socialdemokratiets oprettelse

  Et parti der var meget velfærdsorienteretet.
 • Aldersdomsunderstøttelse

  Vurdering af behov - ikke tab af rettigheder - hjælp til selvhjælp
 • arbedsløshedsforsikring

  Hjælp til selvhjælp
 • 1. verdenskrig

  Social nød
  tydeliggørrelse af statens pligt til velfærd
 • Aldersrenten

  Fast ret for fattige ældre.
 • Kanslergadeforliget

  Man gik fra et system basseret på almisser, til en mere rettighedsorienteret velfærdspolitik opgør med skøn. Øget statslig rolle
 • Period: to

  Guldalderen

  Der var højkonjuktur i danmark, og velfærdstaten var i højsæde, og blev mere og mere udvidet.
 • Folkepanseion

  Universelle rettigheder.
 • Olirekrisen

  Det høje private forbrug blev ændret.
  De offentlige forbrug røg i vejret, da arbejdsløsheden stiger.
  Dette gør at der nu er problemer med at opretholde den samme velfærdstat som før oliekrisen Arbejdsløsheden skaber pres på velfærdstaten
 • Period: to

  Schlüter

   Vil genoprette økonomien
   Bremse sociale udgifter
   ”Rolling back the state.”
   Modernisering, privatisering, frit forbrugsvalg, decentralisering
 • Nyrup regeringen

  • Man gik fra forsørgelsespolitik til aktiveringspolitik. o Arbejdsløsheden var høj og det offentlige forbrug var ligeledes højt. Derfor så man det nødvendigt at få folk ud på arbejdsmarkedet.
  • Velfærdssamfundet er blevet lavet, og reformerne er blevet vedtaget. De har nået deres mål, og nu skal det nytænkes.
  • Dette skyldes en stor intern konflikt - midtersøgning