fællesfaglig tema 1 - velfærdsstaten

 • Grundloven

  Grundloven
  i 1849, bliver det statens opgave at hjælpe andre som ikke selv kan, men der er forpligtelser, som f.eks. Ikke at kunne stemmeret
 • Period: to

  Skønspricippet - det brændende princip bag den danske velfærdsstat

  det brændende princip bag den danske velfærdsstat
 • Social demokratiet vokser

  Social demokratiet vokser
  social demokratiet vokser fra et par mandater i 1884 til 1913 at have et flertal i folketinget sammen med Det radikale Venstre
 • Lov om alderdomsforsøgelse for de værdigt trængende

  Lov om alderdomsforsøgelse for de værdigt trængende
 • lov om sygeforsikring

 • Lov om ulykkeforsikring

 • Radikale venstre blev dannet

  Radikale venstre blev dannet
 • lov om arbejdløshedsforsikring

 • Period: to

  Retsprincippet erstatter skønsprincippet

  erstatter skønsprincippet
 • Period: to

  Første verdenskrig - der var stor arbejdsløshed

  Her blev tildelt ekstra ordinær hjælp
 • K. K. Steinckes socialreform

  K. K. Steinckes socialreform
  Socialreformen forsatte udviklingen af retsprincippet i socialpolitikken
  Den socialdemokratisk radikale regering indgik en politisk aftale med venstre. Den såkaldte Kanslergadeforlig
  Retsprincippet erstatter skønsprincippet som det bærende princip i den danske velfærdsstat
 • Period: to

  Retsprincippet suppleres med princippet om universelle ydelser

 • Folkepensionen

  Alle over 67 var sikret et mindstebeløb uafhængig af økonomiske forhold. Beløbet var ikke så stort.
 • Period: to

  økonomiske højkonjunktur

  De borgerlige partiers tilslutning lagde grunden til den massive udvidelse af velfærdsstaten under den økonomiske højkonjunktur
 • Afskaffelse af fattighjælp

  Afskaffelse af fattighjælp
  De sidste af fattighjælpens retsvirkningen forsvandt = man mistede ikke længere sine borgerlige rettigheder, når man modtog hjælp
 • Lov om offentlig sygesikring

  pricippet om gratis behandling ved sygdom indføres, det er skattefinanseret
 • Den økonomiske krise starter

 • Period: to

  Velfærdsstatens krise

 • Bistandsloven

  Fattigdommen i Danmark skulle afskaffes vis høje sociale ydelser
  Målet var at skabe en så normal tilværelse som muligt for de sociale klienter
 • Period: to

  Fattig-firserne

 • 150.00 fattig i Danmark

 • Ny bistandslov

  Alle kontanthjælpsmodtagere skal i aktivering, blev indført af den nye socialdemokratiske gerning
 • Debatten om fattig Carina

  Debatten om fattig Carina
  Özlem Sara Cekic, SF startede debatten sammen med Joachim B. Olsen, Liberal Alliance.
  Indtægter
  Kontanthjælp: 9800 kroner
  Boligsikring: 3.019 kroner
  Børnepenge: 2.908 kroner
  Indtægter i alt: 15.728 kroner
  Udgifter
  Husleje: 7.400 kroner
  Elektricitet: 700 kroner
  Telefon: 500 kroner
  Licens: 196 kroner
  Internet: 148 kroner
  Afdrag på gæld: 600 kroner
  Medicin: 70 kroner
  Hund mad læge: 283 kroner
  Fodbold: 300 kroner
  Smøger hjemmerullede: 500 kroner
  Udgifter i alt: 10.697 kr
  Restbeløb 5.031 kr
 • Dovne Robert

  Dovne Robert
  Dovne Robert gad ikke tage en stilling ved McDonalds, fordi det ikke var et meningsfuldt job Han har været på offentlig forsøgelse siden 2001 I september 2013 afmeldte Robert sin kontanthjælp efter at have modtaget den i 11 år. I dag forsørger han sig selv ved blandt andet foredrag og reklameaftaler - mest prominent som frontfigur for firmaet Wellvita, der forhandler kosttilskud. Ligeledes har han tjent penge på sin deltagelse i årets Robinson Ekspedition samt et realityshow der blev vist i 2014