Unio Europea

By Max G
 • Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero

  Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l'Carbó i de l'Acer
  Signatura: 18 d'abril de 1951 Entrada en vigor: 23 de juliol de 1952 Expiració: 23 de juliol de 2002 Objectiu: fer interdependents els sectors de l'carbó i de l'acer, de manera que, a partir d'aquest moment, cap país pugui mobilitzar les seves forces armades sense que els altres països s'adonin; amb això es van mitigar la desconfiança i les tensions després de la Segona Guerra Mundial. El Tractat CECA va expirar el 2002.
 • Fundacio UE

  Aqui es quan es funda la UE per França, Italia, REP. FED. Alemania, Paisos Baixos, Bèlgica, Luxemburgo.
 • Tractats de Roma: Tractats CEE i Euratom

  Tractats de Roma: Tractats CEE i Euratom Signatura: 25 de març de 1957 Entrada en vigor: 1 de gener de 1958 Objectiu: Establir la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (Euratom). Principals canvis: aprofundiment de la integració europea per incloure la cooperació econòmica general.
 • Tractat de Fusió - Tractat de Brussel·les

  Tractat de Fusió - Tractat de Brussel·les Signatura: 8 d'abril de 1965 Entrada en vigor: 1 de juliol de 1967 Objectiu: racionalitzar les institucions europees. Principals canvis: creació d'una única Comissió i un únic Consell a l'servei de les, aleshores, tres Comunitats Europees (CEE, Euratom i CECA). Va ser derogat pel Tractat d'Amsterdam.
 • Irlanda, Gran Bretanya i Dinamarca s'uneixen

  Irlanda, Gran Bretanya i Dinamarca s'uneixen a la UE al 1973
 • Grecia s'uneix a la UE

  Al 1981 Grecia s'uneix a la Unio Europea
 • Espanya s'uneix a la UE

  Al 1986 s'uneix Espanya a la UE
 • Acta Única Europea

  Acta Única Europea Signatura: 17 febrer de 1986 (Luxemburg) / 28 febrer (l'Haia) Entrada en vigor: 1 de juliol de 1987 Objectiu: reformar les institucions per preparar l'adhesió d'Espanya i Portugal, i agilitzar la presa de decisions per preparar l'arribada de mercat únic. Canvis: ampliació de votació per majoria qualificada al Consell (per fer més difícil el veto de propostes legislatives per únic país) i creació dels procediments de cooperació i dictamen conforme, importa més el Parlament.
 • Rep. Dem. Alemania

  En el 1990 la Republicà Democràtica d'Alemania s'uneix a la Unio Europea.
 • Tractat sobre la Unió Europea - Tractat de Maastricht

  Tractat sobre la Unió Europea - Tractat de Maastricht Signatura: 7 febrer 1992 Entrada en vigor: 1 novembre 1993 Objectiu: preparar la Unió Monetària Europea i introduir elements d'unió política. Principals canvis: establiment de la Unió Europea i introducció del procediment de codecisió, atorgant al Parlament més participació a la presa de decisions; noves formes de cooperar entre els governs UE, per exemple en defensa i afers de justícia i interior.
 • Suecia, Finlandia i Austria s'uneixen a la UE

  En el 1995 Suecia, Finlandia i Austria s'uneixen a la UE
 • Tractat d'Amsterdam

  Tractat d'Amsterdam Signatura: 2 d'octubre de 1997 Entrada en vigor: 1 de maig de 1999 Objectiu: reformar les institucions de la UE per preparar l'arribada de futurs països membres. Principals canvis: modificació, renumeració i consolidació dels tractats CEE i UE; major transparència en la presa de decisions
 • Tractat de Niça

  Tractat de Niça Signatura: 26 de febrer de 2001 Entrada en vigor: 1 de febrer de 2003 Objectiu: reformar les institucions perquè la UE pogués funcionar eficientment després de sumar 25 països membres. Principals canvis: mètodes per canviar la composició de la Comissió i redefinir el sistema de vot en el Consell.
 • S'uneixen varis paisos, Estonia, Letonia, Lituania...

  Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rep. Checa, Eslovaquia, Hungria, Eslovenia i Chipre, s'uneixen a la UE en el 2004
 • Rumania i Bulgaria

  En el 2007 Rumania i Bulgaria s'uneixen a la Unio Europea.
 • Tractat de Lisboa Signatura: 13 de desembre de 2007 Entrada en vigor: 1 de desembre de 2009

  Objectiu: fer la UE més democràtica, més eficient i millor capacitat per abordar, una sola veu, problemes mundials, el canvi climàtic. Principals canvis: augment de competències Parlament Europeu, canvi dels procediments al vot Consell, iniciativa ciutadana, caràcter permanent de el lloc de President de Consell Europeu, nou lloc d'Alt Representant per a Afers Exteriors i servei diplomàtic de UE. Tractat de Lisboa aclareix:
  - s'atribueixen a UE
  - s'atribueixen als països de UE
  - es comparteixen