• Creació de la CECA

  Creació de la CECA
  El Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA) el van signar Bèlgica, França, Itàlia, la República Federal d'Alemanya, Luxemburg i els Països Baixos a París. Va entrar en vigor per un període de 50 anys. Els Parlaments nacionals de cada estat membre designaven als membres de l'Assemblea Parlamentària Europea. L'Assemblea disposava del dret de destituir l'Alta Autoritat (precursora de la Comissió actual).
 • Tractat de Paris

  Tractat de Paris
  • Entrada en vigor: 23 de juliol de 1952
  • Expira: 23 de juliol de 2002
  Del tractat de París s’origina el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA).
 • Tractat de Roma (CEE)

  Tractat de Roma (CEE)
  • Firma: Roma (Itàlia) el 25 de març de 1957
  • Entrada en vigor: 1 de gener de 1958
  El 25 de març de 1957 es van signar dos tractats: el Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (CEEA o Euratom).
 • Incorporació de Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos.

 • Creació de l'EFTA.

  Creació de l'EFTA.
  La European Free Trade Association (EFTA) és una organització que promou el lliure comerç i la integració econòmica dels estats que la componen. Des del 1995, integrada per quatre països: Noruega, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein.
 • Entrada de Dinamarca, Irlanda i Regne Unit

 • Incorporació de Grècia

 • Acord Schengen

  Acord Schengen
  En l'actualitat, l'espai Schengen està format per 26 països europeus (dels quals 22 són Estats membres de la UE): Bèlgica, Txèquia, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Grècia, Espanya, França, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Hongria, Malta, els Països Baixos, Àustria, Polònia, Portugal, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia i Suècia, així com Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.
 • Entrada de Espanya, Portugal.

 • L’Acta Única Europea [AUE]

  L’Acta Única Europea [AUE]
  • Firma: A Luxemburg el 17 de febrer de 1986 A la Haia (Països Baixos) el 28 de febrer de 1986
  • Entrada en vigor: 1 de juliol de 1987
  Modifica els tractats constitutius de les comunitats europees i estableix la cooperació política europea. Amb l'entrada en vigor de l'Acta Única Europea (AUE), va passar a ser oficial la denominació de «Parlament Europeu» (que l'Assemblea feia servir des de 1962).
 • Tractat de la Unió Europea / Mastrich

  Tractat de la Unió Europea / Mastrich
  • Entrada en vigor: 1 de novembre del 1993
  Amb l’entrada en vigor d’aquest tractat, la CEE es va convertir en la CE.
  CEE →Comunitat Europea Econòmica.
  CE → Comunitat Europea.
 • Sistema Monetari Europeu

  Sistema Monetari Europeu
  L'SME va ser un sistema que pretenia afavorir la cooperació financera i l'estabilitat monetària a la Comunitat Econòmica Europea que va entrar en vigor el març del 1979, en resposta als desequilibris en les economies europees, causats pel col·lapse dels acords de Bretton Woods entre el 1971 i el 1973 i la crisi del petroli del 1973, que van desencadenar fluctuacions dels tipus de canvi de les monedes europees.
 • Entrada de Àustria, Finlàndia, Suècia.

 • Tractat d’Amsterdam

  Tractat d’Amsterdam
  • Entrada en vigor: 1 de maig del 1999.
  En el març del 1996 es va convocar una CIG a Turín (Itàlia) amb l’objectiu de revisar el tractat de la Unió Europea.
 • Zona Euro

  Zona Euro
  Zona on s'utilitza la moneda de l'euro. Països membres que utilitzen l'euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos i Portugal.
 • Tractat de Niza

  Tractat de Niza
  • Entrada en vigor: 1 de febrer del 2003.
  L’objectiu d’aquest tractat era reformar l'estructura institucional de la UE per a fer front als reptes que plantejava la nova ampliació.
 • Entrada de Txèquia, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta i Polònia.

 • Constitució Europea

  Constitució Europea
  Firmada en un tractat el 29 d’octubre de 2004, però finalment aquest no va ser ratificada
 • Entrada de Bulgària i Romania.

 • Tractat de Lisboa

  Tractat de Lisboa
  • Entrada en vigor: 1 de desembre de 2009
  El Tractat de Lisboa atorgà al Parlament el dret a nomenar un president de la Comissió a proposta del Consell Europeu, que ha de tenir en compte els resultats de les eleccions del Parlament Europeu.
 • Entrada de Croàcia.

 • Brexit

  Brexit
  Brexit és un acrònim de dues paraules en anglès: Britain (Gran Bretanya) i exit (sortida) i fa referència al procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europa. Aquest procés de sortida del Regne Unit es va iniciar després del referèndum celebrat el 23 de juny del 2016 i la posterior notificació dirigida al Consell Europeu el 29 de març del 2017.