205525672 1

TPL-i ajalugu

 • Prantsuse Lütseumi asutamine

  Prantsuse Lütseumi kui prantsuse keelt õpetava kooli asutamise initsiatiiv tuli Prantsuse Vabariigilt. 29. juunil 1921. a. asutati Eestis Prantsuse Instituut, mille ülesandeks oli levitada prantsuse keelt ja kultuuri. Instituut tegi ettepaneku asutada Tallinnas Prantsuse gümnaasium ja seda toetas ka Alliance Franįaise (asutus välisriikides prantsuse kultuuripropaganda teostamiseks). Kool avati 1. augustil 1921. a.
 • Õppetöö algab

  Kooli sünnipäevaks hakati pidama 1. oktoobrit, kui Prantsuse Lütseumis anti esimesed tunnid. Esimesel aastal õppis kolmes esimeses klassis kokku vaid 81 õpilast (mis on väga vähe, arvestades tolleaegseid traditsioonilisi 40-50 õpilasega algkooliklasse), kuid juba järgmisel aastal õpilaste arv rohkem kui kahekordistus.
 • Kooli nurgakivi panek

  Päris oma hoone nurgakivi pandi 19. detsembril 1936. aastal. Sellest kujunes suur tseremoonia, alguse sai traditsiooniline rongkäik läbi linna. Nurgakivisse pandi õpetajate ja õpilaste nimekirjad, käibel olevad metallrahad, ajalehed ning eesti- ja prantsuskeelne akt nurgakivi paneku kohta. Akt lõppes sõnadega: "Olgu see hariduse tempel Eesti ja Prantsuse riikide sõpruse ja kultuurilise ühenduse embleemiks ja paistku siit valgus kaugele eesti rahva hulka."
 • Kooli likvideerimine

  Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. aastal hakkas uus võim kiiresti ja laiaulatuslikult lammutama väljakujunenud traditsioone ja üldist elu- ning riigikorraldust. Et absoluutse kontrolli alla saada ka hariduse andmist, likvideeriti kõik Eesti Vabariigi erakoolid, k.a. Tallinna Prantsuse Lütseum
 • Kooli taasavamine

  Kooli taasavamine
  Aprilli alguses 1992 ilmus kuulutus vastuvõtukatsete toimumise kohta taasavatava Prantsuse Lütseumi 2. klassi ning juba 25. aprillil toimusid katsed Hariduse tänava majas. Kohale tuli 47 last. Kooli juhiks sai tuntud frankofiil ja prantsuse keele õpetaja Lauri Leesi. 1. septembril 1992 toimus kooliaasta pidulik avaaktus Luise tänava koolimajas. Tööd alustas esimene klass, mille juhataja oli Margit Naaber, ja teine klass, mille juhatajaks oli Anu-Liis Kõlli.
 • Gümnaasiumiosa alustab

  Tööd alustab esimene taastatud kooli gümnaasiumiklass.
 • XVI lend lõpetab

  Lõpetab esimene sõjajärgne, XVI lend.
 • Koolimaja tagastamine

  Koolimaja tagastamine
  Aprillis 1994 hakati 7. keskkoolilt tagasi taotlema prantsuse lütseumi endist hoonet Hariduse tn. 3. Tallinna Linnavalitsus otsustas anda 7. keskkoolile endise Tütarlaste Kommertskooli maja ning lütseumile tagastada Hariduse tänava maja. 1996. a. 31. augustil kolis Inglise Kolledž (Tallinna 7. Keskkool) oma uude koolimajja Vabaduse väljakul ja lütseum sai oma vana maja tagasi. Pärast põhjalikku remonti alustas lütseum 1. septembril 1997 tööd oma vanas, aga samas ka uues majas.
 • Algklasside koolimaja planeerimine

  Hariduse tn. 8 hoone munitsipaliseeriti 2002. Juba järgmisel aastal korraldas linn konkursi selle hoone rekonstrueerimiseks meie kooli algklasside tarbeks. Konkursi võitis projekteerimisfirma Amhold. Kohe hakati koostama detailplaneeringut. Töid teostas ehitusfirma Facio.
 • Kooli lõpetavad esimesed päris lütseumlased

  Lõpetas XXIII lend, esimesed, kes alustasid oma kooliteed taastatud Prantsuse Lütseumis.
 • Algklasside koolimaja avamine

  Algklasside koolimaja avamine
  1. novembril 2004 avatigi Tallinna linnapea ja Prantsusmaa suursaadiku kohalolekul meie uus algklasside hoone Hariduse tänaval. Nüüd õpivad kõik meie kooli õpilased Hariduse tänaval.
 • Spordihoone projekt

  Praegu ootab meie kool spordihoone valmimist, mis maa alt ühendab tunneli kaudu mõlemad õppehooned. Linn korraldas meie spordihoone tarbeks arhitektuurikonkursi 2008. a. keskel. Konkursi võitis arhitektuuribüroo QP Arhitektid OÜ. Septembris 2009 valmis ka hoone detailplaneering. Nüüd ootame üksnes linnapoolset poliitilist otsust ehituse finantseerimiseks.