Õpioskused 2010

  • TPL-i avamine

    Tpl-i avamine
  • TPL alustab õppetööd

  • Hariduse tänava maja nurgakivi panek

  • TPL registreeritakse

  • TPL-i pidulik avamine Luise tänava majas

  • Alustab tööd taasavatud kooli esimene gümnaasiumiklass

  • TPL-i avaaktus Hariduse tänava majas