Copy of koolim2rk

Prantsuse Lütseumi 10 tähtsaimat sündmust

By hakok
 • Kooli asutamine

  Kooli asutamine
  Lütseumi asutamise ettepanek tuli Prantsuse vabariigilt.
  Kuna Alliance Francaise lubas rahalist abi saadi varsti valitsuselt luba kooli asutamiseks.
 • Lütseum alustas õppetööd

  Õppetöö alustamisega oli raskusi, kuna polnud vajalikke ruume.
 • Hariduse maja nurgakivi panek

  Päris oma hoonele pandi nurgakivi detsembris aastal 1936. See oli suur tseremoonia, mis algas rongkäiguga läbi linna. Nurgakivisse pandi õpetajate ja õpilaste nimekirjad, käibel olevad metallrahad, ajalehed ning prantsuse- ja eestikeelne akt nurgakivi paneku kohta.
 • Kooli likvideerimine

  Peale Eesti Vabariigi okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. aastal ,likvideeriti kõik Eesti Vabariigi erakoolid, k.a. Tallinna Prantsuse Lütseum.
 • Tallinna Prantsuse Lütseumi taastamine

  Tallinna Prantsuse Lütseumi taastamine
  Kool taastati tänu enne II maailmasõda kooli lõpetanud vilistlastele.1988. a. taastati Lennart Meri algatusel (kes ei olnud tol ajal ei president ega isegi mitte välisminister, vaid Kirjanike Liidu välissekretär) Alliance Francaise.1992. aastal jätkusid läbirääkimised haridusjuhtidega Prantsuse Lütseumi taasavamise küsimustes.Aprilli alguses 1992 ilmus kuulutus vastuvõtukatsete toimumise kohta taasavatava Prantsuse Lütseumi 2. klassi ning juba 25. aprillil toimusid katsed Hariduse tänava majas.
 • Direktori otsimine pärast taasavamist

  Direktori otsimine pärast taasavamist
  Maikuus hakati otsima loodavale koolile ka direktorit. Vilistlaste ettepanekul tegi Tallinna Haridusosakond pakkumise Lauri Leesile. Alguses oli L. Leesi suhtumine väga eitav ning ta lükkas ümber kõik levivad jutud, nagu võiks temast saada tulevase Prantsuse Lütseumi direktor. Ise ütles ta hiljem, et see ei olnud kerge otsus. Nõustumise korral tuli olla valmis kogu senise elu muutmiseks: ta pidi pühenduma täie rinnaga koolijuhatamisele ning kõik teised tööd lõpetama. Ka Alda Lasseron lubas Leesi
 • Period: to

  Asukoha vahetus

  Aprillis 1994 saatis direktor L. Leesi kirja 7. keskkoolile, milles palus vabastada maja 1. augustiks 1995.1996. a. 31. augustil kolis Inglise Kolledž (Tallinna 7. Keskkool) pidulikult oma uude koolimajja Vabaduse väljakul ja lütseum sai oma vana maja tagasi. Kohe sinna sisse kolida ei saanud, maja vajas väga põhjalikku remonti.Seega alustas 1. septembril 1997 lütseum tööd oma vanas, aga samas ka uues ja ilusas majas(praegune ´´suur maja``).1. novembril 2004 avatigi Lütseumi ``väike maja´´.
 • Lõpetab esimene sõjajärgne lend.

 • Lõpetas XXIII lend kes alustas oma kooliteed taastatud TPLis

 • Kooli spordihoone

  Praegu ootab meie kool spordihoone valmimist, mis maa alt ühendab tunneli kaudu mõlemad õppehooned. Linn korraldas meie spordihoone tarbeks arhitektuurikonkursi 2008. a. keskel. Konkursi võitis arhitektuuribüroo QP Arhitektid OÜ. Septembris 2009 valmis ka hoone detailplaneering. Nüüd ootame üksnes linnapoolset poliitilist otsust ehituse finantseerimiseks.