Koooolrapla

Rapla Ühisgümnaasium läbi aegade

By kaardin
 • Raega Pearn

  Praeguse Rapla Ühisgümnaasiumi ajalugu võib alustada aastast 1821, mil arhiivides mainitakse Raplas tegutsenud koolmeister Raega Pearn`i, kes töötas siin kuni 1832. aastani.
 • Kehtima hakkas teorendilepingute sõlmimise keeld.

 • Raplasse asutati vallakool; Schwahlbach

  Ametliku ajaloo alguseks võib pidada aastat 1868, mil Raplasse asutati vallakool, mille esimene juhataja oli Schwalbach. Õpilasi oli tol ajal 18-25.
 • Miljonimäng

 • I Maailmasõja algus

  I Maailmasõja algus
  Esimene maailmasõda oli esimene suurt osa maailma maadest kaasanud sõda, mis kestis 28. juulist 1914 11. novembrini 1918. Sõdivad riigid jagunesid Antandiks ja Keskriikideks. Üheski varasemas konfliktis ei osalenud nii palju sõdureid.
 • Rapla Riigialgkool; Anton Künnapuu

  1914.aastal moodustati esimese kooli kõrvale Rapla Riigialgkool, mille juhatajaks määrati Anton Künnapuu. Alev laienes, õpilaste arv kasvas. Selle tõttu tekkis ruumipuudus ning osa klasse töötas Alus ja Hagudis. Rahvas taotles uue hoone ehitamist.
 • Algklasside maja ehitamise alustamine

  Algklasside maja ehitamise alustamine
 • Algklasside maja sai valmis.

  Koolis oli 100 õpilast ja seda juhatas J. Saksberg-Raudmäe (1923-1939).
 • Harjumaa Progümnaasium

  Harjumaa Progümnaasium
  1937.aastal toodi Raplasse Paldiskist Harjumaa Progümnaasium, kuhu pääses konkursiga pärast 4.klassi lõpetamist. Õpiaeg oli 5 aastat.
 • Poomismäng

 • Rapla sai endale täieliku keskkooli.

  Rapla sai endale täieliku keskkooli.
  1940.aastal sai Rapla endale täieliku keskkooli. 1940.aasta kevadel valmis praeguse peahoone vana tiib, mis oli mõeldud 100-le õpilsele. Esimesed lõputunnistused anti 1942.aasta kevadel 7-le lõpetajale.
 • Ilmus kooli almanahh ,,Oma sulega''

  1958.aastal ilmus kooli almanahh "Oma sulega" esimene number.
 • Ehitati internaat ja söökla

 • Juurdeehitus

  Juurdeehitus
 • Traditsioonilise korvpalliturniiri algus

 • Valmis staadion

 • Alustasid tööd inglise keele süvaõppega klassid

 • Kool sai endale võimla.

 • Valmis uus garderoob

 • Alustas tööd Rapla II keskool (Rapla Vesiroosigümnaasium)

  1988.aasta 1.septembril alustas Raplas tööd teinegi kool, Rapla II Keskkool (praegune Rapla Vesiroosi Gümnaasium), kuna õpilaste arv oli kasvanud liiga suureks ühe kooli jaoks (1600).
 • Rapla I Keskkool nimetati ümber Rapla Ühisgümnaasiumiks.

 • Renoveeriti algklasside maja.

 • Valmis uus töökoda.

  Valmis uus töökoda.
 • Renoveeriti kooli aula.

 • Alustati võimla renoveerimist.

  2003.aasta sügisel alustati võimla renoveerimist. Uued ilusad ruumid koos juurdehitusega avati 2004.aasta jaanuaris.
 • Alustati kooli juurdeehitusega.

  2004.aasta suvel, kohe peale lõpetamist, alustati kooli juurdeehitusega.
 • Juurdeehituste avamine.

  Juurdeehituste avamine.
 • Vana osa keldri ja Kantselei renoveerimine.

 • Vana osa klasside renoveerimine.

 • Kogu kool renoveeritud.

 • Sõnarägastik

 • Avati renoveeritud õpilaskodu

  Avati renoveeritud õpilaskodu