Timeline Beethoven - Marco Fernández Areste

 • El període d'hora

  El treball de Beethoven va estar fortament influït pels seus predecessors, Joseph Haydn i Wolfgang Amadeus Mozart, però també va explorar noves direccions i gradualment va ampliar l'abast i l'ambició de la seva obra.
 • Primera simfonia

 • Claro de luna

 • El període mitjà

  És destacada per les obres de gran escala que denoten l'heroisme i la lluita. Les composicions d'aquest període inclouen sus sinfonies, els últims tres concerts per a piano, el Triple concert i el Concert per a violí...
 • Segona simfonia

 • Tercera simfonia

 • Única ópera

 • Quarta simfonia

 • Cinquena simfonia

 • Sisena simfonia

 • Para Elisa

 • Setena simfonia

 • Vuitena simfonia

 • El període tardà

  Les obres d'aquest període es caracteritzen per la seva profunda càrrega intel·lectual, les seves innovacions formals i la seva intensitat, expressió summament personal.
 • Novena simfonia