Tidslinje kommunikation

Timeline created by Agnes1
 • 3,000 BCE

  Kommunikation med rösten

  Kommunikation med rösten
  Innan det fanns skriftspråk använde man sig av rösten. Genom att till exempel skrika eller vissla så att ljudet ekade mellan bergstopparna. Nackdelen med att skrika eller vissla är att det inte hörs så långt.
  Fördelen är att man kan ha många olika läten som betyder olika saker. Till exempel kan man låta arg, ledsen eller glad.
 • 2,000 BCE

  Skriftspråk

  Skriftspråk
  Det första skriftspråket hette kilskrift. Strax efter kilskriften kom hieroglyferna som också är en typ av skriftspråk 2000- 3000 år f.kr Hieroglyferna gjorde man i mjuk lera med en skuren trästicka. Fördelen med skriftspråk är att man kan skriva ner saker som man vill komma ihåg, man kan skicka meddelanden mellan olika länder eller personer. Nackdelen med skriftspråk är att man inte kan visa sina känslor på samma sätt som det är att prata, alla måste kunna skriftspråket för att förstå det.
 • 100

  Papper av cellulosa

  Papper av cellulosa
  På 100- talet e.kr kom folk på i Kina att man kan använda sig av cellulosa. Cellulosa kan komma från till exempel bomull. På 1800-talet kom man på hur man kunde göra papper av trä. Fördelen med detta blev att man kunde göra böcker och man kunde skicka brev. Man behövde inte skriva på sten eller djurhudar längre, det blev alltså lättare att skicka meddelanden. Det finns inga nackdelar med papper av cellulosa
 • 1000

  Boktryckarkonsten

  På 1000-talet började folk i kina använde sig av den så kallade boktryckarkonsten.
  Fördelar med boktryckarkonsten är att man kunde börja massproducera böcker. På det sättet kunde man nå ut till fler människor. Fler människor kan få informationen.
  Det finns inga nackdelar med boktryckarkonsten
 • 1200

  Röksignaler

  Röksignaler
  På 1200-talet och fram till 1500-talet använde man sig av röksignaler för att t.ex varna om fienden var på väg. I Sverige på medeltiden använde man sig av röksignaler under medeltiden. Nackdelen med röksignaler är att det måste vara klart väder, inget regn eller blåst. Fördelen med röksignaler är att man kunde se de på långt avstånd.
 • 1440

  Lösa bokstavstyper

  Lösa bokstavstyper
  På 1440-talet var det en man som hette Johan Gutenberg som började använda sig av så kallade lösa bokstavstyper. Det innebär att man tar bokstav för bokstav för att kunna få fram ord och meningar. Det var vid den här tidpunkten som man kunde massproducera böcker och skrifter. Fördelen med att kunna massproducera böcker är att böckerna blev mycket billigare eftersom att det fanns fler exemplar. Fler människor kunde få informationen och få en bättre bild av vad som pågick i världen.
  Inga nackdelar
 • Telegrafen del 1

  Telegrafen del 1
  I början av 1800-talet kom den första elektromagneten. En man som hette Samuel Morse var den första som började använda sig av en telegraf. En telegraf använder sig av en elektromagnet. Telegrafen är kopplad till en penna. När det går ström genom telegrafen är den kopplad till en penna som skriver ner ett speciellt alfabet. Alfabetet består av långa och korta signaler, alfabetet kallas morsealfabetet.
 • Telegrafen del 2

  Fördelarna med telegrafen är att det går snabbt att få fram meddelanden. Nackdelar:Alla måste kunna det speciella alfabetet
 • Atlantkabeln

  Atlantkabeln
  En mycket stor och viktig händelse var år 1844, när man kunde skicka meddelanden över Atlanten med hjälp av telegrafen. Man la en tjock sladd ner på Atlantens botten för att man skulle kunna kommunicera lättare. Den här kabeln kallas Atlantkabeln.
  Nackdel: Många som behövde hjälpa till att lägga ned kabeln i havet vilket gjorde så att många säkert skadade sig på grund av att det varit stormigt.
  Fördelen: Det första steget till att kommunicera med personer över havet
 • Första telefonen

  Första telefonen
  År 1876 var det en man som hette alexander Graham Bell som använde sig utav elektriciteten för att göra den första telefonen. Fördelar: Man kan få fram meddelanden snabbt.
  Nackdelar: De första telefonerna var mycket dyra vilket gjorde så alla inte hade råd att köpa en telefon.
 • Radion

  Radion
  Radiovågorna kom att bli mycket viktiga för dagens teknik. Det var nämligen en man som i slutet av 1800-talet kom på hur man kunde använda sig av radiovågor för att skicḱa trådlösa meddelanden. Det var på det sättet en av de viktigaste uppfinningarna kom till, radion. En radiostation sattes för första gången upp år 1920.
  Fördelar: Fler människor kunde få fram information snabbt.
  Nackdelar: Alla kanske inte har råd med en radio vilket gjorde så alla ändå inte fick informationen.
 • Fonograf

  Fonograf
  År 1878 uppfann en man kallad Thomas Alva Edison en fonogram. Fördelarna: På en fonograf kan man spara musik eller något annat inspelat ljud.
  Nackdelar: Finns inga
 • Radiovågor

  Radiovågor
  År 1886 kom en man på att man kan använda sig av radiovågor för att höra ljud genom till exempel väggar.
  Fördelar: Man kunde använda sig av radiovågor för framtiden. Till exempel när man gör mobiltelefonerna.
  Nackdelar: Radiovågor är mycket farliga och kan tas upp av kroppen.
 • Grammofonen

  Grammofonen
  Man använde en fonograf i ungefär 40 år tills det var en man som hette Emile Berliner som uppfann grammofonen år 1887. För en grammofon hade man grammofonskivor. De grammofonskivorna har ersatts av cd skivor som vi använder oss av idag.
 • Tv-sändningar

  Tv-sändningar
  Den första tv-sändningen var i Usa 1928. I Sverige har vi haft tv-sändningar sedan 1957.
  Fördelar: Man kan visa information och meddelanden live som händer just nu.
  Nackdelar: Alla hade inte råd med Tv
 • Kommunikationsradio

  Kommunikationsradio
  Kommunikationsradion uppfanns år 1937 under andra världskriget. Det här är en tvåvägskomunikation. Vilket innebär att man både kan prata och lyssna. Man kunde inte stå för långt ifrån varandra eftersom att komradiorna inte kan kommunicera med varandra då. Om det är mycket berg och byggnader mellan kommunikationsradiorna kan de tappa kontakten mellan varandra.
  En bärbar komradio brukar kallas för walkie-talkie i slang. Fördelar: Lätt att ta med, enkel kommunikation
  Nackdelar: Kort räckvidd
 • Datorn

  Datorn
  Den första datorn uppfanns år 1946. Datorn var mycket stor och den var uppbyggd av elektronrör. Datorn var mycket långsam och krävde mycket ström. Den kallades Eniac. Eftersom att Eniac var mycket långsam utvecklade man elektronrören och gjorde de mindre och snabbare. De nya elektronrören kallade man transistorer.
  Fördelar: Man kan skicka meddelanden över hela värden.
  Nackdelar: Den första datorn var mycket långsam och stor.
 • Mobiltelefonen

  Mobiltelefonen
  De första mobiltelefonerna kom på 70-talet. Mobiltelefonerna har utvecklats mycket under åren och har blivit snabbare och snabbare.
  De flest mobilerna använder sig av datakommunikation vilket gör så att man kan använda internet på telefonen.
  Fördelarna med en mobil är att man kan prata med folk över hela världen. Nästan alla har en mobiltelefon vilket gör så att man kan ha kontakt med personer på ett enkelt sätt. Nackdelar är att man måste vara nära en telefonmast,
 • Internet

  Internet är en stor kommunikations framgång. Det var Bob Kahn och Vint Cerf som la grunderna för internet under 80 och 90-talen. Det var under 90-talet som privatpersoner började använde internet. Med hjälp av internet kan man ta kontakt med människor över hela världen, det är en stor fördel. Nackdelarna med internet är att det inte finns några gränser med internet. Det finns mycket dåligt och saker som man inte borde lägga ut som finns på internet.
 • Period:
  4,000 BCE
  to

  Tidslinje kommuniation