Historia - kl.6

Timeline created by Jed228
In History
 • 4 BCE

  Narodziny Jezusa z Nazaretu

 • 1370

  Śmierć Kazimierza Wielkiego

  Umiera ostatni Piast
 • 1374

  Przywilej w Koszycach

  Król Węgier i Polski uzyskał zgodę szlachty polskiej, żeby po jego śmierci królową Polski mogła zostać jego córka Jadwiga.
 • Period: 1528 to

  Wojny z Rosją

  Lekcja nr 24
 • 1576

  Stefan Batory zostaje królem Polski

  Szlachta wybiera Batorego na króla i jeszcze żonę...
 • 1582

  Odzyskanie Inflant przez Rzeczpospolitą

 • Jan 15, 1582

  Rozejm w Jamie Zapolskim

  Rozejm w Jamie Zapolskim – kończący wojnę polsko-rosyjską podpisany 15 stycznia 1582 przy mediacji Antonia Possevina. Kończył wojnę Stefana I Batorego z Iwanem Groźnym o Inflanty. Polska odzyskała Inflanty z Parnawą i Dorpatem, oraz ziemię połocką zagarniętą przez Rosję w 1563 roku.
 • Śmierć i koniec panowania Stefana Batorego

 • Wyprawa zbrojna na Rosję

  tzw. ("tak zwana") dymitriada
 • Period: to

  Początek wojen ze Szwecją

 • Bitwa pod Kłuszynem

  Bitwa została stoczona między wojskami polskimi pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, a armią moskiewską pod dowództwem kniazia Dymitra Szujskiego oraz szwedzkimi posiłkami.
  Atak wojsk polskich rozbił wojska moskiewskie, a następnie skłonił do zaprzestania walki cudzoziemców posiłkujących. Bitwa zakończyła się paniczną ucieczką Rosjan. Pociągnęło to za sobą kapitulację zablokowanej armii Grzegorza Wałujewa w Carowym Zamieściu (ok. 8 tys. ludzi).
 • Bitwa pod Oliwą

  Bitwa morska ze Szwecją
 • Pokój w Polanowie

  Pokój wieczysty w Polanowie pomiędzy Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim z 14 czerwca 1634 r. kończył wojnę smoleńską 1632–1634, a w praktyce podsumowywał wojny polsko-rosyjskie toczone w I połowie XVII wieku.
 • Period: to

  Powstanie Chmielnickiego

 • Period: to

  Potop szwedzki

  Szwedzi najeżdżają na Rzeczypospolitą
 • Period: to

  Wojny z Turcją

  Lekcja 29
 • Pokój w Buczaczu

  Pokój buczacki – nieratyfikowany przez polski sejm traktat pokojowy, podpisany 16 lub 18 października 1672 w Buczaczu pomiędzy Imperium Osmańskim i Rzeczpospolitą, który zakładał oddanie we władanie Turcji wschodnich ziem Polski. Traktat podpisano w trakcie wojny polsko-tureckiej toczonej w latach 1672-1676.
 • Bitwa pod Chocimiem

  Bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona 11 listopada 1673 pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod wodzą Husejna Paszy.
 • Odsiecz wiedeńska

  Bitwa pod Wiedniem – bitwa stoczona 12 września 1683 pod Wiedniem między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy.
 • Koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego

 • Założenie Teatru Narodowego

 • Zawiązanie konfederacji barskiej

 • I rozbiór Polski

  I rozbiór Polski
  I rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej przez Prusy, Imperium Habsburgów i Imperium Rosyjskie.
 • Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)

 • Period: to

  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

  Wojska amerykańskie pokonują Brytyjczyków w wojnie o niepodległość.
 • Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych

  Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych
  Akt prawny autorstwa m.in. Thomasa Jeffersona, uzasadniający prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III. Ogłoszona 4 lipca 1776 w Filadelfii podczas II Kongresu Kontynentalnego.
 • Niepodległość Stanów Zjednoczonych

  Niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych
  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki jest często uznawana za pierwszą post-oświeceniową ustawę zasadniczą świata. Wcześniejsza jest jednak od niej Konstytucja Korsyki, która jest jednak bardzo krótka i częściowa. Konstytucja Stanów Zjednoczonych była wzorem dla wielu innych konstytucji powstających na całym świecie. Jej siłą jest prostota i elastyczność. Obecnie, z 27 poprawkami, służy ponad 300 milionom Amerykanów w 50 stanach, które są w wielu kwestiach różne.
 • Konstytucja 3 maja

  Konstytucja 3 maja
  Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
 • Wojna polsko-rosyjska

  Wojna polsko-rosyjska
  Wojna w obronie Konstytucji 3 maja – niewypowiedziana wojna wojsk Rzeczypospolitej z wojskami Imperium Rosyjskiego, interweniującymi militarnie pod pretekstem wsparcia zawiązanej w Petersburgu konfederacji targowickiej, w celu obalenia ustroju wprowadzonego w Rzeczypospolitej przez Sejm Czteroletni Konstytucją 3 maja 1791.
 • Konfederacja targowicka

 • II rozbiór Polski

  II rozbiór Polski
  II rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów – drugi z trzech rozbiorów państwa, do których doszło pod koniec XVIII wieku.
 • Insurekcja kościuszkowska

   Insurekcja kościuszkowska
  Powstanie kościuszkowskie, dawn. rewolucja polska 1794 roku – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku, które obejmowało również insurekcję warszawską, wileńską, kurlandzką, wielkopolską i kilka innych.
 • III rozbiór Polski

   III rozbiór Polski
  Ostatni z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 11 lipca 1794 poseł pruski w Petersburgu Leopold Heinrich von Goltz pisał w swym raporcie, że cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego.
 • Period: to

  NIE MA NAS NA MAPACH!

  Polski nie ma na mapach Europy i Świata. Jesteśmy pod zaborami przez 123 lata.
 • Korona wirus atakuje Świat

 • Lekcje historii z Kopeckim

  :) To my, teraz tutaj w Januszkowicach!!! XD