Tema 1. Tro og videnskab

 • 476

  Rom erobres og det vestromerske rige falder sammen

 • Period: 476 to 1400

  Middelalderen

  Periode: fra det vest romerske riges fald år 476 til 1400
 • Period: 650 to 750

  Islams ekspansion

 • 732

  Islams ekspansion mod nord standses ved et slag i Frankrig

 • 1054

  Brud mellem paven i Rom og patriarken i Konstantinopel

 • 1066

  Ridder fra Normandiet erobre England

 • 1100

  Investiturstrid

  En kamp imellem den tysk-romerske kejser og paven, om hvem der havde rettigheden til at udnævne bisperne
 • 1237

  Rusland bliver erobret af mongolerne

 • 1258

  Bagdad ødelagt af mongolerne

 • Period: 1337 to 1453

  100-års-krigen

 • 1347

  pesten starter på Sicilien

 • 1351

  pesten kulminerede

 • 1447

  Vesteuropas befolkning er stadig mindre end i 1347

 • 1453

  Tyrkerne erobrer Konstantinnobel og det østromerske rige falder sammen

 • 1492

  Muslimerne mister det sidste område i Europa

 • 1492

  Spanske kongeriger får fjernet den sidste muslimske regent fra spansk jord