10 641330113370227

Den Sene Kejsertid

 • 212

  Carcalla - Anerkender alle frie indbyggere i riget, som romerske borgere

  Carcalla - Anerkender alle frie indbyggere i riget, som romerske borgere
  Det resulterede i, at provinsboerne nu også skulle betale arve afgift, hvilket vil sige de nu skulle give 5% af hvad de arvede til staten.
 • Period: 212 to 217

  Caracalla reagerer som kejser

  Anerkendt af de frie indbyggere. Havde negativ indflydelse på sølvmøntens værdi, som resulterede i inflation.
 • 260

  Romersk tab mod perserne

  Romersk tab mod perserne
  romersk hær lider et stort tab mod en persisk hær, dette forværre roms allerede kritiske situation, de får i krigens hede også taget den romerske kejser til fange.
 • 270

  Lucius Lactantius

  Lucius Lactantius
  Var en kendt forfatter og lærer i retorik i kejserens hof, dog mesterede han sin stilling da han var kristen, og på dette tidspunkt var der kraftig kristenforfølgelse.
 • 270

  Den aurelianske mur omkring Rom

  Den aurelianske mur omkring Rom
  Rom havde stået uden befæstning i mange år, derfor opførte de den aurelianske mur, som en beskyttelse til et allerede meget kritisk rom.
 • Period: 284 to 305

  Diocletians prisstoplov

  Soldatkejser, han indledte et større reform program og han indførte tetrakiet
 • Period: 300 to 312

  Tetrakiet

  Det er et firkejsersystem og de 4 kejsere var anderkendte generaler, to ældre og to yngre: samtidig med det blev hæren styrket
 • 301

  Diocletian prisstoplov

  Diocletian prisstoplov
  Skatte systemet byggede på jord og folketal og blev derefter fastsat efter statens samlede behov. De gjorde dette ved at usende nye mønttyper.
 • 313

  Kristendommen anderkendes

  Kristendommen anderkendes
  Kristendommen blev anderkendt af konstantin som en religion på linje med de andre
 • 315

  Lucuis Lactanius lærer for konstantins første søn

  Lucuis Lactanius lærer for konstantins første søn
  Lactantius blev lærer for konstantins ælste søn, og var derfor genansat på trods af at være kristen
 • 324

  Konstantin den første - enekejser

  Konstantin den første - enekejser
  Tog magten over hele riget. Men efter ham var der almindeligvis atter to kejsere af gangen.
 • 330

  Konstantinopel bliver rigets hovedstad

  Efter det tredje århundrede mistede Rom meget af sin magt da den nye kejser Konstantin I ikke længere havde hovedsæde i Rom men sad i stedet for i Konstantinopel som lå i øst.
  Konstantinopel bliver rigets hovedstad: konstantinopel bliver rigets hovedstad fordi at det er konstantinopels hovedstad.
 • 378

  Gorterne besejrede romerne ved Adrianopel

  Gorterne besejrede romerne ved Adrianopel
  Led en romersk hær et nederslag mod goternes major punch in the face ved adrianopel. Efter dette blev goterne bosat i romerriget, og anderkendt som allierede.
 • 379

  Teodosius kejser

  Teodosius kejser
  Teodosius kejser
 • Period: 379 to 395

  Teodosius regerede I som kejser

 • 391

  Dyrkelsen af andre religioner end kristendommen blev forbudt

  Dyrkelsen af andre religioner end kristendommen blev forbudt
  Dyrkelsen af andre religioner blev forbudt
 • 393

  Den græske olympade blev set som hedenske og blev forbudt

  Den græske olympade blev set som hedenske og blev forbudt
  Den græske olympade blev set som hedenske og blev forbudt
 • 395

  Romerrigets deling

  Romerrigets deling
  Det romerske rige blev delt i øst og vest. Øst var græsksproget og vest var latin sproget.
 • 451

  Vandalerne plydrer Rom og besætter Sicilien

  Vandalerne plydrer Rom og besætter Sicilien
  Det lykkedes romerne at samarbejde med germanske stammer at slå hunnerne i nordvest-Gallien. Men den romerske centralmagt i Ravenna i Norditalien kunne ikke forhindre rigets opløsning i stammestater. Vandalerne erobrede og plyndrede alligevel Rom og besatte Sicilien. Den romerske hær var ustandselig indblandet i kampe med de fremtrængende germanske stammer, der ligesom hunnerne, som nu stod lige uden for de romerske grænser, pressede store summer ud af romerne.
 • 493

  Germaneren Theodorik konge

  Germaneren Theodorik konge
 • Period: 493 to 526

  Germaneren Theodorik konge i Italien

  Mægtig militær leder, som kæmpede imod de romerske legioner
 • 527

  Justinian kejser i det østromerske rige

  Justinian kejser i det østromerske rige
 • Period: 527 to 565

  Justinian

  Kejser i det østromerske rige. Erobrer Italien, Afrika og del af Spanien. Han kæmpede for at vinde tilbage, hvad romerne havde tabt, men det blev kun midlertidigt
 • Nov 1, 622

  Den arabiske ekspansion

  Den arabiske ekspansion
  Middelhavs-området gjorde, at den østromerske kejser måtte indskrænke til Balkan, Lilleasien og Syditalien.
 • Nov 1, 800

  Franker-Kongen Karl den Store

  Franker-Kongen Karl den Store
  Franker-kongen Karl den Store krones som romersk kejser i Rom og gør den romerske kejsermagt levende.
 • Nov 1, 1453

  Konstantinopels fald for tyskerne

  Konstantinopels fald for tyskerne