Tyrkiet - før og nu

 • 324

  Konstantin bliver kejser over det Romerske rige

  -> Rom er ikke længere centrum
 • 330

  Konstantin grundlægger Konstantinopel

 • 375

  Hunnerne trænger ind i området omkring Donau ved goterne

 • 395

  Theodosius den store dør

  Da han døde blev riget endeligt delt i en østlig del, der fik Konstantinopel som hovedstad og en vestlig del med Rom som hovedstad.
 • Period: 395 to 410

  Det vestromerske riges undergang

  410 - den vestgotske konge trænger ind Rom - den vestromerske del af Romerriget.
 • 402

  Hovedstaden rykker Ravenna

  Grundet usikre forhold
 • 451

  Hunnerne lider nederlag til en fælles romersk styrke øst for Paris

 • 452

  Hunnerne indtager Aquileia

  Beboerne flygter væk fra byen
 • 453

  Attila dør - Hunnerne mister indflydelse

  Hunnerne mister indflyelse
 • 455

  Vandalerne går i land ved Italien og vandaliserer Rom

  Hovedstaden flytter til Ravenna - kejserriget består i Ravenna
 • 476

  Enden vestromerske rige

  Hæren af Italien med Odoakar i spidsen afsætter kejser Augustus og tager selv magten. Årstallet 476 betragtes som afslutning på Romerriget og begyndelsen til middelalderen i Europa. Den sidste romerske kejser bliver afsat.
 • 493

  Odoakar bliver dræbt

  En østgotiske konge overtager og i løbet af de næste 33 år erobrer han området heriblandt Italien, området syd for Donau, øst for Adriaterhavet og det meste af Spanien og den sydøstlige del af Gallien.
 • 493

  Theoderik erobrer centrale dele af det vestromerske rige

 • 527

  Justinian bliver første byzantinske kejser

 • 532

  Konstantinopel brænder

 • Period: 533 to 560

  Den Gotiske Krig

  Østgoterne mistede magten i Italien
  Rom minimeres men forbliver dog hovedsæde for Paven.
 • 537

  Hagia Sofia indvies

 • 553

  Justinian får magten i Italien

 • 568

  Longobarderne indtager Italien

 • Period: Aug 21, 700 to Aug 21, 1350

  Muslimske guldalder

  Teknologien og den gensidige tolerance er tydelig.
 • Aug 12, 800

  Karl den Store opbygger rige og giver de romerske kejsere konkurrence

 • Aug 12, 1054

  Lederen af den ortodokse kirke løsriver sig

  Deling af den ortodokse del løsriver sig fra kirken
 • Aug 12, 1204

  Konstantinopel indtages første gang af en venetiansk flåde

 • Aug 12, 1300

  Osmannerne vinder frem

 • Aug 12, 1448

  Ungarerne forsøger at fortrænge osmannerne ud af Europa

 • Aug 12, 1448

  Slaget på solsortesletten

 • Aug 12, 1451

  Sultan Murat dør

  Sultan for osmannerne
 • Aug 12, 1453

  Konstantinopels fald

  Konstantinopel bliver erobreret af tyrkere
 • Staten går bankerot

 • Forfatningen 'lighed for loven' bliver vedtaget

  Alle etniske grupper skal være lige.
 • Der indføres to kammer-parlament

 • Forfatningen træder ud af kraft igen på grund af uroligheder fra de konservative

 • Period: to

  Det armenske folkedrab

 • Forfatningen ligehed for loven træder i kraft igen

 • Sidste leder af Osmannerriget dør - der dannes en ny tyrkisk nation

  Osmannerriget / ung tykerne havde været være på den forkerte side ved 1. verdenskrig sammen med Tyskland og Østrig-Ungarn, hvilket tager hårdt på riget