Kirkens udvikling i den Europæiske middelalder

 • 164

  Kristenforfølgelser i år 64

  Kristenforfølgelser under Kejser Nero (Rom), Historien om apostlen Peter der led en martyrdød under disse forfølgelser. Derfor tog paven krav på den kristne kirke, eftersom det blev sagt at (ifølge det Nye Testamente) Kristus havde overladt Peter nøglemagt - fundamentet af den kristne kirke.
 • 529

  Den første klosterorden

  Benediktinerne
  • Klosterorden
  • År 529
  • Grundlagt af Benedikt de Nurcia
  • personlig fattigdom, kyskhed og lydighed Klosterne var en slags modreaktion mod Kirkens udvikling -> Kirken var blevet meget mere poltisik og grådig
  • Stormænd gav kirker og klostre i land, til gengæld fik de sjælemesser efter de døde
  • Tiende: Alle skulle betale en tiendedel af deres inkomst til kirken; "skat"
  Mange klosterledere og kirkemænd arbejde i prunk og pragt og var meget politiske
 • Aug 26, 800

  Kroning af Karl den Store

  Paven i Rom kroner Karl den Store, som resultat af samarbejde mellem paven og frankerne gennem 700-tallet. Det symboliserede sammenængen mellem den åndelige og den verdslige magt.
 • Period: Aug 26, 800 to Aug 26, 900

  Konflikt mellem kejseren i Konstantinopel og den romerske pave

  Konflikten mellem kejseren i Konstantinopel og den romerske pave havde længe været der, men voksede sig i disse år stærkere på grund af paven i Rom kronede Karl den Store til kejser. Kejseren i Konstantinopel mente at han var den eneste rette arvtager efter romerriget. Der var også voldsomme trosspørgsmål mellem den romersk-katolske og orthodokse kirke.
 • Aug 26, 1054

  Skismaen

  Splittelsen af kirken, mellem den græske patriark og paven i Rom. I Østeuropa og mellemøsten udviklede sig den ortodokse kirke (græskortodoks og russisk-ortodoks) med kajseren i Konstantinopel som overhovedet, og den kristne kirke med paven i Rom som overhovedet.
  På grund af denne splittelse fik de også forskellige alfabeter: Dem der blev kristnet fra Grækenland fik det kyrilliske alfabet, og de områder med den katolske kirke overtog det latinske alfabet.
 • Aug 26, 1059

  Kirkens uafhængighed

  Kirken havde gennem 1000-tallet forsøgt at gøre sig mere uafhængig af kejseren, og nu blev det bestemt at paven fremover skulle vælges af de højeste gejstlige overhoveder i Rom - kardinalerne, hvor før det havde været en beslutning af kejseren og folket.
 • Sep 3, 1098

  Cisterciensordenen

  Cistercienserordenen
  • År 1098
  • Klosterne lå langt fra byen
  Landbrugsorienterede, og ret så revolutionerende i det felt
 • Sep 3, 1172

  Paven erklærer han kan helgenkåre et menneske

  En særlig mand eller kvinde man mente var gået til evig salighed. Dem bad bønner ofte til. Oprindeligt martyrer. Nogle var "opdelt" efter særlige erhverv. Mange steder opstod der en lokal kult omkring en helgen. Indtil fra 1172, hvor Paven hævdede at han kunne helgenkåre mennesker.
 • Sep 3, 1223

  Franciskanerne

  Franciskanerne
  • Frans af Assisi
  • 1223
  Omsorg for fattige og syge