410106.501

Tema 1. Tro og videnskab

 • 476

  Rom erobres og det vestromerske rige falder sammen

 • Period: 476 to 1400

  Middelalderen

 • Period: 650 to 750

  Islams ekspansion

 • 732

  Islams ekspansion mod nord stances ved et slag i Frankrig

 • 800

  Vikingerne lavede en ny type båd der både kunne bruges som krigsskib og handelsskib

 • Period: 1000 to 1100

  Danmark, Norge og Sverige dukkede op som samlede riger

 • Period: 1000 to 1300

  Fremgangsperiode i hele Europa

  Befolkningen skønnes at være steget fra ca. 40 til ca. 75 millioner, fordi mere jord blev dyrket og fordi høstudbytterne steg
 • 1054

  Brud mellem paven i Rom og patriarken i Konstantinopel

 • 1066

  England blev erobret af riddere fra Nordmandiet

 • 1100

  Sicilien blev et kulturelt fristed, hvor intellektuelle kristne og muslimer havde fri adgang til at udveksle ideer

 • 1100

  Frisere og nordtyskere skabte et nyt skib, "koggen"

 • 1100

  "Investiturstrid"

  Ey strid mellem den tysk-romerske kejser og paven i Rom om retten til at udnævne bisperne
 • 1200

  Frankrig havde indledt en indbringende produktion af klæde, som det eksporterede til hele Europa

 • 1237

  Rusland forsvandt, erobret af mongolerne

 • 1300

  Europa blev imidlertid ramt af to katastrofer (klimaet blev koldere og der blev mere regnfald)

 • 1336

  Den engelske konge stillede krav om at slægtning skulle overtage den franske trone, efter som kongefamilierne var i slægt med hinanden

 • Period: 1337 to 1453

  100-års-krigen mellem England og Frankrig

 • 1347

  Den sorte død start

 • 1351

  Den sorte død topper

 • 1447

  Vesteuropas befolkning er stadig mindre end 60% af tallet i 1346 (100 år efter den sorte død)

 • 1453

  Tyrkerne erobrer Konstantinopel

 • 1492

  Muslimerne mister det sidste område i Europa

 • 1492

  Det lykkedes en samling af spanske kongeriger at fjerne den sidste muslimske regent fra spansk jord

 • En ny innovativ plov var lavet