Tanuláselméletek

 • Pavlov - klasszikus kondícionálás

  Pavlov - klasszikus kondícionálás
  Kutyák emésztési funkcióit vizsgálta (csengő-étel-nyálelválasztás) 12 éves munkájának eredményét 1897-ben publikálta egy monográfiában, majd 1903-ban a madridi 14. Nemzetközi Orvoskongresszuson közzétette az emésztőrendszer idegi szabályozásáról kialakított elméletét, amelyben kifejtette a feltételes és feltétlen reflexek által alkotott rendszerét és amellyel létrehozta a modern idegélettan alapjait
  1904-ben neki ítélték az orvostudományi Nobel-díjat
  https://www.youtube.com/watch?v=asmXyJaXBC8
 • Köhler - Belátásos tanulás

  Köhler - Belátásos tanulás
  1913-ban Tenerifére költözött, ahol kinevezték a Porosz Tudományos Akadémia emberszabásúakkal foglalkozó kutatóállomásának vezetőjévé. Hat évig maradt ott, ezalatt megírta A majmok gondolkodásmódja című, problémamegoldásról szóló könyvét (1917).
  Az elmélet nem az inger-válasz kapcsolat kialakulását vizsgálta, hanem a problémamegoldásra helyezte a hangsúlyt. Köhler csimpánzkísérlete a belátás szerepét igazolta a problémamegoldásban.
  https://www.youtube.com/watch?v=FwDhYUlbxiQ
 • Skinner - operáns kondícionálás

  Skinner - operáns kondícionálás
  Skinner's behavioral theory was largely set forth in his first book, Behavior of Organisms (1938)
  Az operáns viselkedés vizsgálatához Skinner megtervezett egy dobozt és tanulmányozta a pedálokat nyomogató patkányokat és a billentyűket csipkedő galambokat.
  Skinner patkánykísérleteiben az összes pavlovi elv megtalálható volt, de az állat aktívan részt vett a folyamatban.
 • Skinner - operáns kondícionálás 2

  Skinner - operáns kondícionálás 2
  Szerinte így minden viselkedés kondicionálható, viselkedésformálással tanította meg a galambokat pingpongozni. Skinner eredményeit a programozott oktatásban érhetjük tetten.
  https://www.youtube.com/watch?v=D-RS80DVvrg
 • Szociális tanulás, utánzásos tanulás

  Szociális tanulás, utánzásos tanulás
  Neal Elgar Miller és John Dollard (1941) T labirintusban futtatott patkányok viselkedésében vizsgálta az utánzó (azonos irányt választó) tendenciát.
 • Kurt Lewin - Kognitív tanulás

  Kurt Lewin - Kognitív tanulás
  A kognitív tanuláselmélet gyökerei a 20. század elején keresendők, és főként az alaklélektan képviselői (Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin), valamint Piaget és Bruner-hez köthetők.
  A személyiség dinamikus elmélete, mezőelmélet koncepció
  https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/egeszsegneveles/pszichologia/az-alaklelektani-
  iskola/mezoelmelet
  Lewin, K., and Dorwin Cartwright (Ed.) (1951). Field theory in social science. New York: Harper.
  Lewin-féle vezetési stílusok: Módszerek c kisfilm
 • Jean Piaget - kognitív fejlődéselmélet (Gyermeklélektan)

  Jean Piaget - kognitív fejlődéselmélet (Gyermeklélektan)
  Felfogása szerint a pszichés fejlődés a világ megismerő ábrázolásának és szemléltetésének (kognitív reprezentációjának) folyamatos differenciálódásán keresztül valósul meg. A folyamatot az asszimiláció (a környezetből származó tapasztalatok már meglévő sémákba illesztése) és az akkomodáció (a sémáknak a környezethez való igazítása) jellemzi. Piaget-nak a gyermek kognitív fejlődésére vonatkozó elképzelései. Piaget - Inhelder: Gyermeklélektan (La psychologie de l'enfant, 1966)
 • Jerome Bruner - kognitív (felfedezéses) tanuláselmélet

  Jerome Bruner - kognitív (felfedezéses) tanuláselmélet
  A felfedezéses tanulás elméletével vált ismertté, amelynek a lényege, hogy a tanulókat kell a figyelem középpontjába helyezni (tanulóközpontú oktatás), nem pedig az ismeretközvetítést, a tanulási folyamatot.
  https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0021_04_tanulaselmeletek_es_tanitasi-tanulasi_strategiak/46_bruner_kognitv_fejldselmlete.html
  Processes of Cognitive Growth: Infancy. 1968.
 • Konstruktivista tanulás - R. Driver, D. Ausubel, James Novak, E. Glaserfeld, Seymour Papert

   Konstruktivista tanulás -  R. Driver, D. Ausubel, James Novak, E. Glaserfeld, Seymour Papert
  Glasersfeld, E. v. (1981): The Concepts of Adaptation and Viability in a Radical Constructivist Theory of Knowledge. A tanulásnak konstruktivista módon való értelmezése szerint – a reformpedagógiai elképzelésekhez hasonlóan - a tanulás egy alapvetően aktív folyamat, amelyben a meghatározó tényező, hogy a tanuló a meglévő, kognitív rendszerekbe szervezett ismeretei segítségével tesz szert új ismeretekre.
  http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/konstruktivizmus-pedagogia-andragogia
 • Rogers humanisztikus / személyközpontú elmélete

  Rogers humanisztikus / személyközpontú elmélete
  Tanulóközpontú elméletek csoportjába tartozik.
  A Rogers óvodákró/iskolákról
  https://aeldona.wordpress.com/2012/09/18/rogers-pedagogia/
  Pedagógia témában egyik fő műve
  Carl R. Rogers, Jerome Freiberg: A tanulás szabadsága (Freedom to Learn for the 80's (1983),
 • Nahalka István - konstruktivista pedagógia

  Nahalka István - konstruktivista pedagógia
  A konstruktivisták szerint a tanulás és tudás aktív belső konstrukciós folyamat, ill. ennek eredménye, kialakulásában a befogadónak éppolyan kulcsszerepe van, mint az átadónak. Nahalka István oktatáskutató, az egyik legismertebb hazai konstruktivista.
  Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Konnektivizmus (hálózatalapú tanulás) - George Siemens és Stephen Downes

  Konnektivizmus (hálózatalapú tanulás) - George Siemens és Stephen Downes
  Siemens, G., Connectivism: A learning theory for the digital age, 2005 Tanulóközpontú, irregulárisan szerveződő tanulási forma, mely a tanuló autonómiáján és spontán tudáscserén alapulva már nem hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált és sokcsatornás; a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a tanulói kreativitást
  https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1l%C3%B3zatalap%C3%BA_tanul%C3%A1s
  http://informaciotudomany-2013.blogspot.com/2013/05/a-konnektivizmusrol_20.html