Tallinna21kool

Tallinna 21.Kooli tähtsamad sündmused

 • Tallinna 2. kroonualgkool alustab tööd Poska tänav 6A

 • Kool nimetatakse ümber Tallinna 21.Algkooliks

  puudub kindel kuupäev
 • Valmib uus koolimaja Raua 6,arhitekt Artur Perna

  Valmib uus koolimaja Raua 6,arhitekt Artur Perna
  puudub kindel kuupäev
 • 21. juunil osutavad koolimajas paiknevad Eesti kaitseväe sidepataljoni võitlejad Punaarmeele viimast vastupanu

  puudub kindel kuupäev
 • Kool muutub täielikuks keskkooliks

  Kool muutub täielikuks keskkooliks
  puudub kindel kuupäev
 • Esimene lend (14 õpilast) lõpetab kooli

 • Koolist saab praeguse Tallinna Pedagoogikaülikooli baaskool

  Koolist saab praeguse Tallinna Pedagoogikaülikooli baaskool
 • Hakkab ilmuma kooli almanahh "Suleproovid"

 • Koolis avatakse muusikaklass

 • Toimub esimene kevadkontsert "Estonia" kontserdisaalisAvatakse kunsti ja inglise keele eriklassid, mõlemad lastevanemate kulul

 • Valmib arhitekt Heili Härmsoni ainuprojekti alusel juurdeehitus

 • Minnakse esimesena tollases Nõukogude Liidus viiepäevasele õppenädalale

 • Valmivad arhitekt Heili Härmsoni ainuprojekti lausel normaalmõõtmetes ujula ja võimla

 • Kool saab endale oma lipu. Keskkoolilõpetajatele antakse kooli mälestusmedal, teenekatele teenetemedal.

 • Kool saab lõpusõrmuse, autor Andres Ojari

 • Koolilehe "Lennuk" asutamine

 • Kool kuulub rahvusvahelisse tervist edendavate koolide ketti

 • Käivitus koostööprojekt Lahti kooliga

 • Luuakse ametlikult kooli õpilasomavalitsus (ÕOV)

 • Tallinna 21. Keskkooli eesistumisel luuakse Viie Kooli Koostöölepingu Liit (G5)Käivitus rahvusvaheline tervistedendavate koolide projekt "Läänemereprojekt"

 • Koolis avati arvutiklass Õpilaste soovil alustati riigikaitseõpetusega

 • Kool hakkab kandma Tallinna 21.Kooli nime.Toimub Hoolekogu poolt seoses nime muutusega kingitud koolilipu õnnistamine

  puudub kindel kuupäev
 • Kool saab vormimütsi, kavandi autor 50. lennu vilistlane Jan Garšnek

 • Kooli ÕOV algatab projekti "Noored ja Euroopa Liit". Koolile omistab Eesti Euroopa Liikumine AASTA EUROOPLASE TIITLI

 • Algab kooli renoveerimine. Õppetöö toimub Tondiraba Keskkooli ja Liivalaia Gümnaasiumi ruumides ning huvitegevus Tallinna Toomklubis ja linna erinevates asutustes

 • Käivitub kolme kooli humanitaarprojekt Hugo Treffneri Gümnaasium - Sütevaka Humanitaargümnaasium - Tallinna 21. Kool.Käivitub valikainete süsteem 10. - 12. klassidel

 • Lõppeb kooli renoveerimine.Kool tähistab 100. juubelitIlmub juubeliraamat "Sada aastat koolikella"Kool saab oma sümboolikaga päeviku ja märkmiku.

 • Kool saab oma sümboolikaga õpinguraamatuIlmub infovoldik "Sulle, lapsevanem"

 • Valmib spordiväljak.Toimub 20. kunstinädal ja 45. kevadkontsert Estonia kontserdisaalis.Kool saab kvaliteediauhinna "Hea huvitegevusega kool"

 • Toimub kooli terviklik üleminek eKoolile.

 • Kool tähistab 105. juubelit, antakse välja kooli CD ja almanahh.

 • 2. oktoobril sai kool 106-aastaseks.