6626345744736d5d3a 3

Meie kool

 • avati Tallinna 55.Keskkool

  01.09. 1982 - avati Tallinna 55.Keskkool. Koolis oli 1.- 7. klass ja 9. klass. Kokku 745 õpilast.
 • Moekunst.

  Koolis on algusest saadik võimalik olnud õppida süvendatult kunstiõpetust. Gümnaasiumi osas on lisakallakuks moekunst.
 • Ujula.

  veebr. 1983 - veebruaris avati 25-meetrine 4 rajaga bassein. Renoveeritud ujula on 1999. a. novembrist. Koolil on täismõõtmeline võimla.
 • Tuli kooli juurde 4 vene algklassi

  01.09. 1985 - tuli kooli juurde 4 vene algklassi. Selleks ajaks oli eesti osa tunduvalt kasvanud ja kooli 43 klassikomplektis oli 1194 õpilast ning järgmisest õppeaastast hakkas kool tööle kahes vahetuses. 5 aastat hiljem moodustati vene klassidest Astangu kool ning 55. Keskkool hakkas jälle tööle ühes vahetuses.
 • Reaalharu klass.

  Alates 1988/89 õ.-a saavad õpilased õppida gümnaasiumis ka reaalharu klassis.
 • Kooli nime muutmine.

  27.10. 1991 - muudeti kooli nimi Tallinna Järveotsa Keskkooliks.
 • Inglise keele õppimine.

  1. a. alustasid esimesed klassid inglise keele süvendatud õppimist ja gümnaasiumis c-keelena jaapani keelt. Saab õppida ka Jaapani aja- ja kultuurilugu.
 • Junior Achievement programm

  1996/97. õ.-a. on koostöö Koolide Vahelise Õppekeskusega majandusõppe osas (Junior Achievement programm).
 • Tallinna Järveotsa Gümnaasium.

  04.06. 1998 - kannab kool Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi nime.