Pmg pilt 1

PMG ajalugu

By pmgbmw
 • Kooli algus

  Kooli algus
  1. septembril 1948. aastal alustas Pirital Metsavahi tee 14 rekvireeritud elamus tööd Tallinna 36. mittetäielik 7-klassiline kool. Esimesel õppeaastal oli koolis 12 klassikomplekti 132 õpilasega ning 13 õpetajat. Neist 6 klassi 66 õpilasega olid vene õppekeelega. 7. klasse sel õppeaastal ei olnud. Järgnevatcl õppeaastatel suurenes nii õpilaste kui ka õpetajate arv ning koolitöö normaalseks korraldamiseks ehitati 1949-1950 koolimaja, aadressil. 1951. aasta alguseks oli õpilaste arv kahekordistunu
 • Kooli suurenemine

  Kool reorganiseeriti 1961. aastal 8-klassiliseks ning seejärel 1962. aastal keskkooliks.
 • Kooli juurdeehitus ja muutused

  1. aastal valmis juurdeehitus, kus esmakordselt olid spetsiaalselt sisustatud füüsika, keemia ja tööõpetuse klassid. 1. septembril 1962 komplekteeriti esimene keskkooliklass 37 õpilasega, kellest lõputunnistuseni 1965. aasta kevadel jõudis 19.
 • Õpilaste ja õpetajate juurdekasv.

  Õpilaste arv kasvas jätkuvalt ning saavutas maksimumi 1964.-1965. õppeaastal, kui 30 klassikomplektis õppis 912 õpilast ja neid õpetas 54 õpetajat. Kool töötas kahes vahetuses ning tekkis vajadus täiendava juurdeehituse järele, kuid paraku jäi see kavatsus prqjekti tasandile.
 • Kooli õpilaste arvu vähenemine.

  Kooli õpilaste arvu vähenemine.
  Öpilaste arv hakkas aegamööda vähenema, olles 70. aastate alguseks 700 piirides.
 • Veel vähem õpilasi ja kapitaalremont.

  1987.-1988. õppeaastal õppis koolis ainult 416 õpilast ja kool töötas ühes vahetuses. 1981-1982 oli koolis kapitaalremont, mille käigus eemaldati ajutised vaheseinad vana maja fuajeedest ning nähtavale tulid meeldivad ümarkaared koridoride alguses. Fuajeede kujundamiseks telliti lillealuseid ja potililli, laenutati Kunstifondist maale ja skulptuure.
 • Õpilaste arvu kasv.

  1. aastast alates hakkas õpilaste arv kiiresti kasvama: 01.09.1990 -475 õpilast, 01.09.1993 -520 õpilast, 01.09.1997 -765 õpilast.
 • Kool nime muutus ja lipu õnnistamine

  1. aastal nimetati kool ümber Pirita Keskkooliks. 1993. aastal, kui kool tähistas 45. aastapäeva, õnnistati Pühavaimu kirikus kooli lipp. Samast aastast alustati ettevalmistusi üleminekuks majanduse õppesuunale keskkooliosas ning vastavalt seadusandlusele taotleti kooli nime muutmist. Tallinna Linnavalitsuse otsusega 29.05.1996 muudeti kooli nimi Pirita Majandusgümnaasiumiks.
 • „Õppimist väärtustav kool“

  „Õppimist väärtustav kool“
  2002.aastal saavutas kool Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna „Õppimist väärtustav kool“ ning sellest alates on kooli tegevuses lähtutud kvaliteedipõhisest toimimisest.
 • Juurdeehitused ja muutused

  2003.aastal valmis koolile juurdeehitus gümnaasiumi aineklasside, raamatukogu ja spordikompleksi näol.2004-05 renoveeriti vanad hooned. Juurdeehituse projekteeris arhitekt Andres Põime ja ehitas KMG Ehitus. 2006.aastast on kooli ees dolomiitskulptuur, mis kujutab raamatut koolilaulu värssidega lehtedel, autor Mari-Liis Tammi.