Merivälja Kooli ajalugu

 • Tallinna 35.Algkooli õppetöö algus

  Tallinna 35.Algkooli õppetöö algus
  Kool asus eramajas, Aia tee 15. Koolis õppis 57 õpilast
 • Ametisse asub kooli esimene direktor Endel Grigorjev

 • Uus koolimaja, Heki tee 16.

  Uus koolimaja, Heki tee 16.
 • Kool töötab kolmeklassilisena

 • Ametisse asub praegune direktor Kaja Laanmäe

  Ametisse asub praegune direktor Kaja Laanmäe
 • Kooli nimeks saab Merivälja Algkool

 • Kool on viieklassiline

 • Kooli ujula pidulik avamine

  Kooli ujula pidulik avamine
 • Koolimaja juurdeehituse algus

  Koolimaja juurdeehituse algus
 • Koolimaja juurdeehituse lõpp

  Koolimaja juurdeehituse lõpp
 • Tulekahju koolis

  Tulekahju koolis
  Põles koolimaja sein ja katus
 • Kooli nimeks saab Merivälja Kool

 • Kool on kuueklassiline

 • Merivälja Kooli sünnipäev

 • Koolis õpib 169 õpilast