Tallinna21kool

uncategorized

 • Valmis uus koolimaja

  Valmis uus koolimaja
 • Kool muutus täielikuks keskkooliks

 • Esimene lend (14 õpilast) lõpetas kooli

 • Hakkas ilmuma kooli almanahh "Suleproovid"

 • Avati muusikaklass

  Avati muusikaklass
 • Avati kunsti ja inglise keele eriklassid

  Avati kunsti ja inglise keele eriklassid
 • Toimus esimene kevadkontsert

 • Valmisid normaalmõõtmetes ujula ja võimla

 • Kool sai lõpusõrmuse

 • Koolis avati arvutiklass