Luunja Kool 250

 • asutati Luunja külakool

 • külakool nimetati ümber vallakooliks, koolis tuli käia 3 talve

 • ehitati Luunja vallamaja juurde uus koolimaja

 • koolikohustus pikendati neljale aastale

 • hävis koolimaja tulekahjus, siis õpetati seltsimajas

 • alustas Luunja Algkoolis tööd viies klass

 • muutus kool kuueklassiliseks

 • valmis uus koolihoone

 • koolimaja hävis pommirünnakus, jätkati tööd vallamajas

 • alustas uues hoones Luunja 8-klassiline Kool

 • valmis 80-kohaline internaadihoone

 • valmis juurdeehitis ja kooli nimeks Luunja Keskkool

 • muudeti keskkool 12-klassiliseks, põhikool 9-klassiliseks

 • Kool sai 250-aastaseks