Kooli ajalugu .

 • Kooli ehitamine .

  1. aasta mais võttis Tallinna linnavalitsus vastu otsuse rajada algkool Vabriku tänavale. koolihoone projekteeris arhitekt Hellat. Ehitamine läks vähempakkumise teel suurimaile ehitusettevõtjale Sinisovile, kes oli nõus maja valmis ehitama 90 600 kuldrubla eest.
 • Period: to

  Algkooli ehitamine .

 • Kooli loomine .

  Suurim õpilaste arv 1916. aastal -1314. Õpilaste hulgas oli 233 Lätist evakueeritud last.
 • Period: to

  Kooli ajalaugu

 • Period: to

  Kooli jurde ehitati tobmi .

 • Kalamaja Põhikooli õppetöö katkemine .

  19.novembril 1916 katkes õppetöö. Maja anti Balti merelaevastiku käsutusse.
 • Period: to

  Kooli õppetöö katkestamine .

 • Kool sõjaajal

  1. aastal oli Tallinna Kalamaja Põhikool sõjaväe käes .
 • Period: to

  Koolimaja sõjaväe käes .

 • Period: to

  Koolimaja kapitaalremont .

 • Kooli aiamaja .

  Kooli aiamaja .
  1962 . aastal ehitati Tallinna Kalamaja Põhikooli aiamaja . Pildi pealt vihjan ma seda aiamaja !
 • Period: to

  Kooli aiamaja .

 • Koolimaja kapitaalremont .

  1962/63 õppeaastal tehti koolimajale kapitaalremont .
 • Kalamaja Põhikooli maja peremees .

  Alates 1972. aasta septembrist kuni 1987.a.septembrini oli maja peremeheks Tallinna kaugõppekeskkool, mis siis likvideeriti.
 • Period: to

  Kalamaja Põhikooli peremees .

 • Koolimaja 70-nes sünnipäev !

  1. aasta novembris tähistati koolimaja 70-ndat sünnipäeva .
 • Period: to

  Koolimaja 70-nes sünnipäev !

 • Period: to

  Varem koolinimetus .

  Alates 1988. aastast kandis kool Tallinna 18. 9-klassilise kooli nime.
 • Period: to

  Kooli varasemnimetus .

 • Period: to

  Tallinna KAlamaja Põhikooli vanem nimi .

 • Period: to

  Tallinna Kalamaja Põhikooli nimi .

  Alates 1988. aastast kandis kool Tallinna 18. 9-klassilise kooli nime.
 • Period: to

  Koolimaja endine nimetus .

  Alates 1988. aastast kandis kool Tallinna 18. 9-klassilise kooli nime.
 • Kooli varasemnimetus .

  Alates 1988. aastast kandis kool Tallinna 18. 9-klassilise kooli nime.
 • Koolimaja renoveerimine .

  Aastatel 2007-2008 renoveeriti meie koolimaja .
 • Period: to

  Koolimaja renoveerimine .

 • Kooli juurde loodi ... .

  1968 loodi kooli juurde J.Tombi nimelise Kultuuripalee poistekoori klassid .