Sveriges tidslinje (lite vad jag vet)

By malbro
 • Sep 13, 700

  Vikingatiden ca 700-1100-talet

 • Period: Sep 13, 700 to Sep 13, 1100

  Vikingatiden

 • Sep 13, 1000

  Kristendomen börjar komma till Sverige

  Sverige blir mer kristet och medeltiden tar sin början
 • Period: Sep 13, 1000 to Sep 13, 1527

  Kristendomen (katolska läran)

 • Sep 13, 1200

  Stockholm börjar ta sin början

 • Sep 13, 1248

  Birger Jarl 1248-1266

 • Sep 13, 1350

  Digerdöden

  Pågick i Europa främst under medeltiden men och framåt mer eller mindre
 • Sep 13, 1436

  Stockholm blir huvudstad

 • Nov 7, 1520

  Stockholmsblodbad

 • Jun 6, 1523

  Gustav Vasa 1523-60

  Vasa kom till makten
 • Period: Sep 13, 1523 to

  Vasaätten

 • Sep 13, 1527

  Sverige blir protestaniskt

 • Sep 13, 1554

  Stora ryska kriget och livländska kriget 1954-83

 • Sep 13, 1570

  Nordiska tjugofemårskriget 1570-95

 • De la Gardeiska fälttåget och Ingermanländska kriget 1609-17

 • Stormaktstiden inleds (1611-1721)

 • Gustav II Adolf

 • 30-åriga kriget

 • Drottning Kristina

 • 30-åriga kriget slut

 • Drottning Kristina abdikerar

 • Karl X Gustavs ryska krig 1656-61

 • Stora nordiska kriget 1700-21

 • Frihetstiden 1718-72

  Slutet på det kungliga enväldet och även slutet på stormaktstiden i och med Karl XII död.
 • Europeiska sjuårskriget 1756-63

 • Gustav III

 • En judisk församling grundas i Stockholm

  Judar fick rätt att utöva sin religion
 • Gustav III skjuten på maskeradbalen

 • Förbud mot slavhandel 1813

 • Karl XIV Johan Bernadotte 1818-1844

 • Period: to

  Bernadotte

 • Industriella revolutionen

  Börjar i Sverige under 1800-talet men kanske kom igång omkring 1850 ung.
 • Utvandring till Amerika ca 1865-1890

 • Period: to

  Industrialiseringen

 • Fackföreningarna tar sin början

 • Skolplikt

 • LO grundas

 • Demokrati kommer 1900-1920

 • Första Världskriget 1914-1919

  Sverige neutralt
 • Kvinnor får rösträtt

 • Börskraschen

 • Andra Världskriget 1939-1945

  Sverige neutralt
 • Period: to

  Kallakriget

 • Högertrafik införs

 • Homosexualitet (inte längre än psykisk störning)

 • Palme-mordet

 • Finanskrisen 1990-94

 • EU-medlemskap

 • Estonia olyckan

 • Internet

  Internet började utvecklas i slutet på 80-talet och började kanske användas mer allmänt under slutetpå 90-talet
 • Finanskrisen

 • Ansgar missionerar i Sverige