Sverige 129249052

Bilden av Sverige

 • Period: Sep 13, 1000 to

  Sverige under 1000 år

 • Sep 13, 1100

  Katolska Kyrkan styr Sverige

 • Sep 13, 1350

  Digerdöden kommer

 • Sep 13, 1520

  Stockholms Blodbad

 • Sep 13, 1521

  Befrielsekrig från Danmark

 • Sep 13, 1523

  Gustav Vasa blir Kung. Medeltiden slut

 • Sep 13, 1527

  Sverige blir protestantistiskt

 • Sep 13, 1540

  Första bibeln på svenska utkommer

 • Stormaktstiden

 • Trettioåriga kriget

 • Tryckfrihetsförordningen

 • Finska kriget + Svensk-Danska kriget

 • Folkskola lagstadgas

 • Tvåkammarriksdag införs

 • Sista hungersnöden

 • Andra Världskriget