Img 2160 2

Louise bild av Sverige

By lollz
 • Sep 12, 1000

  Vikingatiden

 • Period: Sep 12, 1000 to

  Tusen år av Sverige

 • Sep 12, 1050

  Medeltiden

 • Sep 12, 1279

  Folket börjar delas upp i stånd, och adeln bildas

 • Sep 12, 1477

  Uppsala Universitet grundas, Sveriges första

 • Sep 12, 1521

  Gustav Vasa tar makten, svenska kyrkan och den svenska staten grundas

 • Gustav II Adolf intar tronen och stormaktstiden inleds

 • Medborgerliga fri- och rättigheter definieras i grundlag

 • Obligatorisk skolgång införs

 • Industrialiseringen tar fart

 • Allmän rösträtt FÖR MÄN

 • Allmän rösträtt FÖR KVINNOR

 • En socialdemokratisk regering får fäste

 • Den tekniska utvecklingens era