Viking

Svensk Epokindelning

 • 793 BCE

  Vikingatiden

  Vikingatiden
  Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, från andra hälften av 700-talet till cirka 1100 efter Kristus. Under vikingatiden gav sig många nordbor ut på långa sjöfärder för att plundra, driva handel och kolonisera nya områden. Varuutbytet hade pågått långt innan dess, men det som hände i början av 800-talet var att de politiska förutsättningarna förändrades och gjorde det möjligt för nordborna att breda ut sig. Det var ekonomiska förändringar.
 • 1050

  Medeltiden

  Medeltiden
  Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Traditionellt har forskarna satt tidsgränsen för medeltidens början till år 1050 eller 1060, vilket avslutas med de religiösa och de politiska förändringarna. Under 1150-talet påbörjades svenska korståg och erövringar mot Finland. De svenska erövringstågen österut fortsatte under 1200-talet och medförde att Finland gjordes till en del av Sverige som bestod i omkring 600 år (fram till 1809 då Finland förlorades till Ryssland).
 • Period: 1250 to 1389

  Folkkungatiden

  Folkungatiden var en tidsperiod mellan åren 1250 och 1389 i Sveriges historia. 1628 Regalskeppet Vasa för-liser under sin jungfrutur och år 1629 ett sexårigt stillestånd mellan Sverige och Polen sluts i Altmark efter många års krig.
 • Period: 1389 to 1520

  Kalmarunionens tid

  Sverige under Kalmarunionens tid behandlar Sveriges historia mellan åren 1389 och 1520, då Sverige tillsammans med Danmark och Norge ingick i Kalmarunionen. I juni 1410 utbröt krig och kung Erik kunde samla trupper från både Danmark och Sverige. Kriget blev ingen militär framgång och på hösten 1412 kom Margareta till Slesvig och lyckades få till stånd ett avtal om fem års vapenvila. Den 24 oktober 1412 hyllades hon av folket i staden Flensborg (numera Flensburg) i Slesvig.
 • Period: 1523 to

  Vasatiden

  Vasatiden är den tid i svensk historia då Vasaätten besatt Sveriges tron. Perioden började 1523 med Gustav Vasa, och slutade när drottning Kristina abdikerade 1654. Den föregås av unionstiden. Perioden brukar delas in i äldre och yngre vasatiden. Det var en ekonomisk och politisk förändring för att Sverige var fattigt och kyrkan samlade in alla pengar men Gustav Vasa försökte ändra detta. (https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/vasatidens-sverige)
 • Period: to

  stormaktstiden

  Stormaktstiden är en epok i Sveriges historia. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Stormaktstiden, vars tidsomfattning definieras olika, föregicks av Äldre vasatiden och efterföljdes av frihetstiden. År 1630 Gustav II Adolf avseglar till Tyskland för att ge sig in i trettioåriga kriget. Det var ekonomiska förändringar.
 • Period: to

  Frihetstiden

  Frihetstiden är en epok i Sveriges historia som var mellan 1719 och 1772. Den efterföljs av den gustavianska tiden.År 1751 så avlider Fredrik I och Adolf Fredrik bestiger tronen och 1753 Vitterhetsakademien grundas på initiativ av drottning Lovisa Ulrika. 1756 Misslyckat revolutionsförsök för att stärka kungamakten. Politiska förändringar pågick då
 • Period: to

  Unionstiden

  Unionstiden - Perioden 1809–1905, då Sverige och Norge var i personalunion. År 1397 så etableras Kalmarunionen formellt och år 1471 så vann unionen Slaget vid Brunkeberg. Ett annat exempel är ju år 1520 som var Stockholms blodbad. Det var ekonomisk förändring för att det var en allians vid den tiden.
 • Industrialisering

  Industrialisering
  Sveriges industrialisering påbörjades ganska sent, cirka hundra år efter Storbritannien. Men när industrialiseringen kom igång mot mitten av 1800-talet så gick det snabbt. Under 1800-talet inträffade den industriella revolutionen i Sverige. De som inte längre kunde leva av jorden flyttade till städerna för att ta jobb i de nya industrierna och även befolkningen ökade snabbt. Ekonomisk förändringar och sociala förändringar pågick då.