Svergies historia 1830-1920

By sana12
 • Period: to

  Svergies historia

 • Aftonbladet

 • Göta Kanal

 • Första propelldrivna fartyg

 • Första järnångaren

 • Skola

 • Tändstickan

 • Första riksdagen

 • Näringsfrihet

 • Läskunnigheten i Svergie bäst i hela världen

 • Kungliga telegrafverket

 • Stockholms Enskilda Bank

 • Fotogenlampan

 • 1000 utexamerade ingenjörer

 • Kassabok grundas

 • Gustaf de Laval - Separatorn

 • Strejk mellan sågverk

 • Samma tidzon i hela Sverige

 • ASEA

 • Cykel

 • Folk börjar utvandra till Nordamerika

  1,2 miljoner svenskar (1/4 av befolkningen)
 • Trasmattan

 • Första elspårvagnsnätet

  Göteborg
 • Första Nobelpriset

 • Förlorar Norge

 • Lågkonjunktur

 • Fyra dagars semester införskaffas

 • Första världskriget börjar

 • Första världskriget tar slut

 • Kvinnlig rösträtt