CÈL·LULA

 • ROBERT HOOKE

  ROBERT HOOKE
  Va ser el primer en observar les cèl·lules.
 • Antoni Van Leeuwenhoek

  Antoni Van Leeuwenhoek
  Va desenvolupar les lents que després, capa al segle XIX es feien servir per als microscòpics.
 • Rudolf Virchow

  Rudolf Virchow
  Va ser pioner del concepte modern del procés patològic al presentar la seva teoria cel·lular en la que explicava els efectes de les malalties en els òrgans i teixits del cos.
 • Gregor Mendel

  Gregor Mendel
  Monje austríac, conegut com pare de la genètica per les seves observacions i estudis sobre la transmissió dels caracters estudiats. Tots els seus descobriments van constituir la base de la genètica i es va enunciar a través de tres lleis, que son:
  Primera llei de Mendel
  Segona llei de Mendel
  Tercera llei de Mendel
 • Walther flamming

  Walther flamming
  Va ser un dels fundadors del estudi de la citogenètica (Conjunt de procediments emprats en les anàlisis cromosòmiques, (enciclopèdia .cat)) , també va investigar el procés de la divisió cel·lular i la distribució dels cromosomes en el nucli germà.
 • Santiago Ramon i Cajal

  Santiago Ramon i Cajal
  Va descobrir,l’any 1888, els mecanismes que governen la morfologia i els processos connectius de les cèl·lules nervioses, de la matèria grisa i del sistema nervioso cerebroespinal.
 • Ida Henrietta Hyde

  Ida Henrietta Hyde
  Doctora en medicina per la universitat d'Heidelberg (Alemanya) el 1896, va ser la primera dona a fer investigacions a la universitat de Harvard, i des de 1905 va dirigir el departament de Fisiologia de la universitat de Kansas.
 • Thomas Hunt Morgana

  zoologic estadounidense que va elaborar la teoría cromosómica de la herencia gracias a la cual van poder explicar las leyes de Mendel
 • HARRISON-CARREL

  HARRISON-CARREL
  Va provar a dissociar cèl·lules i va veure si poden créixer cadascuna per separat. És la tècnica de cultius cel·lulars que consisteix a mantenir una cèl·lula viva en cambres especials.
 • Nettie Maria Stevens

  Nettie Maria Stevens
  La Teoria Cromosòmica de l'Herència, per la qual TH Morgan (1866-1945) va rebre el Premi Nobel en 1933, va tenir com a suport fonamental el comportament dels cromosomes sexuals observats per ella, que van permetre relacionar la presència d'uns cromosomes concrets amb l'aparició d'un caràcter particular.
 • Marcello Malpighi

  Marcello Malpighi
  Es va graduar com a metge als 25 anys i va fer de professor auxiliar de medicina a Bolonia.
  Va descobrir la xarxa de capil·lars pulmonars que connecten venes amb arteries
 • Lynn Margulis

  Lynn Margulis
  difusora de la teoría endosimbiòtica, que explica l'origen de les cèl·lules eucariotes per la incorporació d'una cèl·lula dins d'una altra.
 • Sallie Watson Chisholm

  Sallie Watson Chisholm
  Dedica la seva vida a investigar l'evolució dels microorganismes de l'oceà i la protecció del medi submarí.I destaca per la seva oposició a la fertilització amb ferro com a mètode per lluitar contra el canvi climàtic.També va descobrir l'important paper que juga el plancton en la productivitat del medi marí.