Russia/UK Leader Timeline

 • Vladimir Lenin

 • Alexey Rykov

 • Sergei Syrtsov

 • Daniil Sulimov

 • Nikolai Bulganin

 • Vasiliy Vakrushev

 • Ivan Khokhlov

 • Alexei Kosygin

 • Mikhail Rodionov

 • Boris Chernousov

 • Alexander Puzanov

 • Mikhail Yasnov

 • Frol Kozlov

 • Dmitry Polyansky

 • Gennady Voronov

 • Mikhail Solomentsev

 • Period: to

  Magaret Thatcher (Conservative)

 • Vitaly Vorotnikov

 • Alexander Vlasov

 • Ivan Silayev

 • Period: to

  John Major (Conservative)

 • Oleg Lobov

 • Boris Yeltsin

 • Yegor Gaidar/Boris Yeltsin

 • Viktor Chernomyrdin/Boris Yeltsin

 • Period: to

  Tony Blair (Labour)

 • Sergei Kiriyenko/Boris Yeltsin

 • Viktor Chernomyrdin/Boris Yeltsin

 • Yevgeny Primakov/Boris Yeltsin

 • Sergei Stepashin/Boris Yeltsin

 • Vladimir Putin/Boris Yeltsin

 • Mikhail Kasyanov/Vladimir Putin

 • Viktor Khristenko/Vladimir Putin

 • Mikhail Fradkov/Vladimir Putin

 • Period: to

  Gordon Brown (Labour)

 • Viktor Zubkov/Vladimir Putin

 • Vladimir Putin/Dmitry Medvedev

 • Period: to

  David Cameron (Conservative)

 • Viktor Zubkov/Vladimir Putin

 • Dmitry Medvedev/Vladimir Putin