Roma

Roma

By isahli
 • 753 BCE

  Fundació de Roma

  Fundació de Roma
  Ròmul va fundar la ciutat
 • 753 BCE

  Llegenda d'Enees

  Llegenda d'Enees
  Enees, heroi troià fill de la deessa Venus, va fugir després de la derrota de Troia. Després de vagar pel Mediterrani, va arribar a les costes del Laci, on va lluitar contra els pobles que hi habitaven i va acabar fent-se amb el poder. Més tard, el seu fill va fundar la ciutat d'Alba Longa, que va ser el centre dels assentaments llatins fins a la fundació de Roma.
 • Period: 753 BCE to 509 BCE

  Monarquia

  La primera etapa de la civilització romana és la monarquia. Etapa en què Roma va ser governada per sis reis: els tres primers foren llatins i els tres següents etruscos.
 • 716 BCE

  Reis llatins

  Reis llatins
  Els reis llatins van elaborar les primeres lleis, van consolidar les fronteres i van fomentar l'esperit civil dels primers romans.
 • 617 BCE

  Reis etruscs

  Reis etruscs
  Els reis etruscs van convertir el llogaret que era Roma en una fantàstica ciutat. Es van impulsar obres públiques de tipus civil (Circ Màxim), religiós (temples), militar (muralles) i d'infraestructures (Cloaca Màxima).
 • Period: 578 BCE to 535 BCE

  Servi Tul·li

  va ser el sisè rei de Roma . Era fill d'Ocrísia, una serventa de la muller de Tarquini Prisc (Tanaquil), aquest el va nomenar successor seu en el tron.
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  República

  La segona etapa va ser la República en què els cònsols i el senat eren les institucions més importants. Va ser una etapa d'expansió territorial en què l'exèrcit va agafar gran protagonisme
 • 88 BCE

  Primera guerra civil

  Primera guerra civil
  La primera guerra civil de la República romana va ser el primer dels grans conflictes militars polítics de la República romana durant el segle i a. C. que la portarien a la desestabilització, propiciant el seu final i la instauració de l'Imperi romà, amb August com a primer emperador romà.
 • 48 BCE

  Cèsar dictador

  Cèsar dictador
  Un militar assumeix els màxims poders, aquest sistema acabarà conduïnt acap a un nou sistema de govern: portarà a l'Imperi.
 • 27 BCE

  August emperador

  August emperador
  Inici d'una nova etapa centrada en concentrar tot el poder en una única figura. Altres grans emperadors foren: Trajà, Vespasià i Marc Aureli.
 • Period: 27 BCE to 476 BCE

  Imperi

  La tercera i última etapa d'aquesta gran civilització va ser l'imperi. Davant de l'extens territori conquerit, calia un poder central fort. El primer emperador fou August que va governar durant una etapa que es coneix amb el nom de Pax Romana.