Context històric primera meitat s. XX

Timeline created by Jordana Villar
 • Teoria relativitat d’Einstein

  Teoria relativitat d’Einstein
  Una de les innovacions científiques de la 1a meitat del s.XXI va ser la teoria de la relativitat d'Albert Einstein (espai i temps variables), publicada entre 1905 i 1916.
 • Saló de la Tardor

  Saló de la Tardor
  El Saló de la Tardor va ser el lloc on es va realitzar la primera exposició fauvista i on va néixer aquest terme, el primer moviment d’avantguarda.
  El 1910 es va fer la primera exposició cubista.
 • “De lo espiritual en el arte”

  “De lo espiritual en el arte”
  “De lo espiritual en el arte” és la teoria del color feta per Vassili Kandinsky, un pintor rus que planteja i teoritza la seva experiència sinestètica.
 • Period: to

  1a Guerra Mundial

  Entre 1914 i 1918 es dona lloc a la 1a Guerra mundial, on hi ha la caiguda dels grans imperis (Rússia, Alemanya i Àustria-Hongria), la dona té un nou paper en la societat, es remodelen les fronteres europees i EUA
 • Revolució Russa

  Revolució Russa
  Amb la Revolució Russa iniciada l'any 1917, arriben els ideals marxistes, el comunisme i la lluita obrera.
 • Fundació de la Bauhaus

  Fundació de la Bauhaus
  La Bauhaus va ser una escola d'art i arquitectura a Alemanya fundada el 1919 per Walter Gropius.
  El terme s'utilitza també per denominar el disseny i model educatiu de caire funcional que va desenvolupar l'escola i que ha tingut una gran influència fins a dia d'avui.
 • Descoberta de la tomba de Tutankamon

  Descoberta de la tomba de Tutankamon
  El 1922, arran de la descoberta de la tomba de Tutankamon, s’introdueixen elements de l’antic Egipte en les joies de l'època (joies deco): escarabats, motius alats, tocats…
 • “La deshumanització de l’art”

  “La deshumanització de l’art”
  Publicació de “La deshumanització de l’art”, una obra de Ortega y Gasset on reflexiona sobre les primeres avantguardes.
 • El crac del 29

  El crac del 29
  Després dels coneguts "feliços anys 20", arriba el feixisme a Itàlia i el crac del 29, provocat per la caiguda de la Borsa de Wall Street. Això fa iniciar una època denominada com la "gran depressió".
 • Exposició Internacional de Barcelona

  Exposició Internacional de Barcelona
  Exposició que volia donar a conèixer avenços tecnològics i projectar a la indústria catalana. Va suposar l'introducció al país de noves corrents arquitectòniques d'avantguarda.
  Es va celebrar a la muntanya de Montjuïc amb més d'una vintena de països participants.
 • II República espanyola

  II República espanyola
  La 2a República Espanyola va ser el règim polític democràtic entre 1931 (data de la proclamació que substituix a la monarquia d'Alfons XIII i el sistema de la Restauració) i 1939 (final de la Guerra Civil espanyola i principi de la dictadura de Franco).
 • Guerra civil espanyola

  Guerra civil espanyola
  Va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la 2a República espanyola, amb el suport de les organitzacions d'esquerres i contra una part de l'exèrcit i les organitzacions de dretes.
  Va durar fins 1939
 • Exposició art degenerat

  Exposició art degenerat
  El govern Nazi organitza una exposició a Munic amb el nom "art degenerat" per a ridiculitzar l’art modern.
  L'art degenerat era una expressió amb la que es rebutjava qualsevol forma d’art que no responia a l’art burgès i figuratiu.
 • Exposició Música degenerada

  Exposició Música degenerada
  El 1938 es fa una exposició sobre música degenerada
  a Düsseldorf, una etiqueta que designava formes de música que el govern Nazi considerava pernicioses o decadents.
 • Period: to

  2a Guerra Mundial

  Una bomba atòmica cau sobre Hiroshima i Nagasaki i produeix 50 milions de víctimes i un gran impacte moral.
  Un cop acabat el conflicte, el món s'aliena en 2 blocs: un capitalista (liderat pels EUA) i un comunista (liderat per l’URSS).