Praktische Opdracht Geschiedenis TL3

Timeline created by Minaa1
In History
 • Period: to

  Moord op Kroonprins Franz-Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije.

  De Oostenrijks-Hongaarse aartshertog Franz Ferdinand werd in 1914 in Sarajevo doodgeschoten door Gavrilo Princip. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van de Eerste Wereldoorlog.
 • Period: to

  Begin eerste wereldoorlog

  De Eerste Wereldoorlog was de eerste grote oorlog waarbij miljoenen soldaten en burgers over de hele wereld betrokken waren. In dit conflict staat de centrale tegenover geallieerden.
 • Period: to

  Onbeperkte duikbootoorlog

  Duitse onderzeeërs de geallieerde marine en koopvaardij vloot brachten veel schepen tot zinken.
 • Period: to

  Einde schoolstrijd

  Er was een maatschappelijk conflict dat een einde maakte aan vele jaren van schoolstrijd in Nederland. Nadat de grondwet is gewijzigd, heeft het onderwijs nu evenveel recht op financiële overheidssteun als openbaar onderwijs.
 • Period: to

  Einde Eerste Wereldoorlog

  Op 11 november 1918 tekenden de Fransen, Britten en Duitsers een wapenstilstand en eindigde de Eerste Wereldoorlog. De vrede was echt pas officieel toen het "Verdrag van Versailles" op 28 juni 1919 werd ondertekend.
 • Period: to

  Verdrag van Versailles

  In 1919 bereikten de vijanden van de Eerste Wereldoorlog vrede in Versailles. De onderhandelaars hadden grote idealen, maar die werden vervangen door nieuwe nationalistische conflicten. Het definitieve verdrag is de beste manier om de Eerste Wereldoorlog te beëindigen.
 • Period: to

  Mislukte staatsgreep door Hitler

  Duitsland zit in een economische crisis. Adolf Hitler en Erich Ludendorff in de Eerste Wereldoorlog is het tijd voor een staatsgreep. Ze willen de macht grijpen in Duitsland.
 • Period: to

  Beurskrach in de Verenigde Staten

  Op 29 oktober 1929 stortte de effectenbeurs van New York in elkaar. Financiële producten werden ineens waardeloos, investeerders verloren geld met als gevolg dat veel banken failliet gingen en mensen hun baan verloren.
 • Period: to

  Machtsovername door Adolf Hitler

  Op 30 januari 1933 besloot president Von Hindenburg Hitler rijkskanselier te maken. Von Hindenburg en Von Papen wilden Hitler en de NSDAP voor hun karretje spannen door hem aan het hoofd van een grotendeels conservatief kabinet te plaatsen.
 • Duitse aanval op Nederland

  De Duitse aanval op Nederland begon op 10 mei 1940. Nederland had gehoopt oorlog te vermijden, maar de feiten zijn anders. De overmacht was zo groot dat het Nederlandse leger zich moest overgeven.
 • Februaristaking

  Op 25 februari 1941 vindt een grote staking plaats in ons land. Een gevaarlijke actie, want Nederland wordt op dat moment bezet door Duitse troepen.
 • Begin operatie Barbarossa

  De Duitse inval in de Sovjet-Unie was de grootste militaire operatie tot nu toe. Op 22 juni 1941 werden meer dan 3.000.000 Duitse soldaten verdeeld in drie legers en marcheerden naar het oosten en kregen ze de opdracht het Rode Leger volledig van de oppervlakte uit te roeien.
 • Japanse aanval op pearl harbor

  Op 7 december 1941 viel de Japanse Keizerlijke Marine de Amerikaanse marinebasis in Pearl Harbor aan. Veel schepen in Amerikaanse havens zijn tot zinken gebracht of beschadigd. De aanval op Pearl Harbor bracht de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog.
 • Japan bezet Nederlands-Indië

  Op 8 maart 1942 gaf het Koninklijk Nederlands Oost-Indische leger zich over. De Japanners scheidden Europeanen van Aziaten in krijgsgevangenen of burgerkampen; Europeanen van Indiase afkomst moesten vanwege hun Aziatische afkomst in de Indonesische bevolking integreren. Op Java-eiland verbleef de laatste groep buiten het kamp, ​​op andere eilanden waar de Indo-Europeanen werden vastgehouden.
 • Keerpunt: slag bij stalingrad

  Op 2 februari 1943 werd de slag om Stalingrad gewonnen. Deze strijd wordt beschouwd als een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst werd de opmars van de Duitsers gestopt en werd het hele Duitse leger bijna vernietigd. Na Stalingrad is er hoop voor de hele wereld om de nazi's te verslaan.
 • Period: to

  Nederland bevrijd

  In 1944 stond Nederland op het punt te worden bevrijd. Pas in het voorjaar van 1945 wordt heel Nederland bevrijd.
 • D-day begin tweefrontenoorlog

  Op 6 juni 1944 was Decision Day of D-Day. De soldaten landden op de kust van Normandië. Dat was het begin van de bevrijding van Europa.
 • Spoorwegstaking slag om Arnhem

  De spoorwegstaking was de laatste grote staking voor de bevrijding van Nederland. In tegenstelling tot andere stakingen in Nederland kwam deze staking niet spontaan tot stand. Minister Gerbrandy is de meest fervente voorstander van dit idee. Op 17 september 1944 bracht de Nederlandse regering een uitzending uit waarin werd opgeroepen tot een staking. Daardoor verspreidde de informatie zich over heel Nederland.
 • Period: to

  Politionele acties

  Het Nederlandse leger voerde twee grote militaire operaties uit om de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog te onderdrukken en het Nederlandse gezag in bepaalde gebieden te herstellen. De Nederlandse regering noemt ze "politieoperaties".
 • Period: to

  Blokkade van Berlijn

  Tijdens de blokkade van Berlijn stonden de geallieerden tegenover elkaar. Het leidde uiteindelijk niet tot een militair conflict, maar de spanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nam toe.
 • Period: to

  Oprichting EGKS

  De oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1951 werd de eerste stap naar de Europese Gemeenschap gezet. Er ontstaat een gezamenlijke markt voor kolen en staal.
 • Hongaarse Opstand

  De Hongaarse opstand tegen de Sovjetbezetting begon op 23 oktober 1956, toen studenten demonstreerden ter ondersteuning van de onderdrukking van de fabriek in Poznan in Polen, waarbij 80 mensen om het leven kwamen.
 • Oprichting EEG

  De zes lidstaten van EGKS i (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland) hebben in Rome de verdragen ondertekend tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie i (Euratom). Vanaf die dag werden beide verdragen "Verdragen van Rome" genoemd.
 • Period: to

  Bouw Berlijnse muur

  Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld door bondgenoten en was de sectorgrens geboren. Het Democratische Republikeinse leger heeft de grens altijd bewaakt, maar in 1961 nam het harde maatregelen en werd de grens met Berlijn afgebakend door een betonnen muur.
 • Period: to

  Cubacrisis

  De Cubaanse rakettencrisis was een politieke confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog in oktober 1962, die bijna uitliep op een nucleaire oorlog.
 • Period: to

  Oprichting Europese gemeenschap

  De pioniers van de Europese Unie zijn een groep verschillende mensen, van voormalige rebellen strijders tot advocaten en parlementariërs, ze hebben allemaal een gemeenschappelijk ideaal: een vreedzaam, verenigd en welvarend Europa.
 • Period: to

  grondwetswijziging: sociale grondrechten in de grondwet

  De grondwet werd in 1983 volledig herzien. De hoofdstukken werden gewijzigd, de tekst werd gemoderniseerd, onnodig geachte clausules werden geschrapt en er waren bepalingen over sociale basisrechten en algemene bepalingen ter bestrijding van discriminatie.
 • Period: to

  Val Berlijnse muur

  Er was vanuit beide kanten al veel weerstand tegen de Berlijnse Muur, maar tegen het einde van de jaren 1980 nam het verzet toe.