Període d’entreguerres

By Dimitry
 • Period: to

  Feliços vint anys

  Van ser vint any de gloria a America.
 • Period: to

  Monarquia de victoria de Victor Manuel III

  La monarquia de victoria de Victor Manuel III a Italia.
 • Period: to

  Republica de Weimar

  La republica de Weimar a Alemaña
 • Period: to

  Lenin

  El filosof politic Rus
 • Period: to

  Benito Mussolini "Duce" d'Italia

 • La mort de Lenin

 • Period: to

  Lluita de poder

  La lluita entre Toski i Stali.
 • Period: to

  Dictadura de Stalin

  En el enfrentament contra Troski va guanyar Stalin.
 • Period: to

  Dijous negre

  La depresio economica d'America.
 • Period: to

  New deal

  La lluita contra la depresio
 • Period: to

  Dictadura Nazi

  L'arrivada de Hitler a Alemanya