Paleozoic

 • May 14, 1001

  Arqueà

  Fa 3800 millons d'anys. Desde 3800000000 aC a 2800000000 aC. Origen de la vida
 • May 14, 1101

  Proterozoic

  Fa 2500 millons d'anys. Va durar desde 2500000000 aC a 630000000 aC.
 • May 14, 1201

  Fanerozoic

  Fa 542 millons d'anys. Va durar desde 542000000 aC a 9000 aC.
  Desde l'aparició de la vida fins a la ultima gran glaciació i la aparició de la civilització
 • Period: May 14, 1201 to

  Paleozoic

  Desde l'aparicó dels éssers vius fins a la creació de Pangea. Una de les gran eres del fanerozoic.
 • Period: May 14, 1201 to May 14, 1301

  Cambrià

  Explosió Cambriana, conté 3 èpoques que són: Furongià, Mitja i Inferior. Va durar 41 millons d'anys (-542m a -501m).
 • Period: May 14, 1301 to May 14, 1401

  Ordovicià

  Apareixen els invertebrats en gran nombre. Conté 3 grans èpoques: Superior, Mitjà, Inferior. Va durar 28millons d'anys (-488m a -460m).
 • Period: May 14, 1401 to May 14, 1501

  Silurià

  Primeres plantes vasculars terrestres. Té 4 grans èpoques: Pridoli, Ludlow, Wenlock, Llandovery. Va durar 15millons (-443m a -418m).
 • Period: May 14, 1501 to

  Devonià

  Van aparèixer les primeres plantes amb llavors. Té 3 grans èpoques: Superior, Mitjà i Inferior. Va durar 31millons d'anys (-416m a -385m).
 • Period: to

  Carbonífer/Mississipià

  Grans arbres, primers vertebrats i amfibis. Té 3 èpoques: Superior, Mitjà i Inferior. Va durar 33millons d'anys (-359m a -326m).
 • Period: to

  Carbonífer/Pennisilvània

  Apareixen els insectes amb ales. Té 3 èpoques: Superior, Mitja i Inferior. Va durar 12millons d'anys (-318m a -306m)
 • Period: to

  Permià

  Es forma Pangea. Té 3 èpoques: Lopingià, Guadalupià i Cisuralià. Va durar 39millons d'anys (-299m a -260m).
 • Hadeà

  Fa 4570 millons d'anys. Va durar desde 4570000000aC a 3850000000 aC. Es va formar la terra.