Desktop d23e015d 4d64 4272 8200 162a5ab54f0a

LÍNIA DEL TEMPS D'HISTÒRIA

 • Period: 11,000 BCE to 3500 BCE

  PREHISTÒRIA

  La prehistòria és una etapa de la historia de la humanitat que va començar amb la fi de la hominització i s'acaba amb el descobriment de l'escriptura.
  Es divideix amb tres etapes: El Paleolític ( 2,3 M a.C), el Neolític ( 8.000 a.C) i l'Edat dels metalls( 5.000 a.C)
 • Period: 11,000 BCE to 8000 BCE

  PALEOLÍTIC

  El Paleolític es una de les tres etapes de la prehistòria. Es caracteritza pel descobriment del foc i la societat caçadora i recol·lectora. Eren nomedes.
 • 10,500 BCE

  ORIGEN DEL FOC

  ORIGEN DEL FOC
  L'homo erectus va descobrir el foc fa 1.500.000 d'anys, probablement de manera casual. Gracies a aixo van poder cuinar aliments, escalfar-se i il·luminar-se
 • 9000 BCE

  ART RUPESTRE

  ART RUPESTRE
  Per exemple: A la cova d'Altamira a Santi llana del Mar, Cantabria, situada a 30km de Santander. Va estar habitada entre fa 35000 anys a.C i 13000 a.C. Hi ha bisons, cavalls, cervols, mans, etc... Els colors que utiitzaven eren el vermell, el groc i el negre.
 • 8500 BCE

  CASES

  CASES
  Aquests habitatges tenen nomes d'una habitació. Alla s'hi poden trobar pintures i murals. El sostre el fan de fang i branquetes, perquè s'aguanti fan servir bigues de fusta. Les parets estan fetes de tova, pero ho cobreixen amb arrebossat d'argila.
 • 8000 BCE

  AGRICULTURA I RAMADERIA

  AGRICULTURA I RAMADERIA
  A l'edat del Neolític va apareixer l'agricultura i la ramaderia. L'agricultura va apareixer a partir del moment que els humans van adonar-se que les llavors colgades sota terra germinen i donen lloc a una nova planta. La ramaderia va apareixer a l'adonar-se que podien domesticar animals. Els primer domesticats foren cabres, ovelles i pocs
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  NEOLÍTIC

  Es una etapa de la prehistòria. Es caracteritza per l'aparició de l'agricultura i la ramaderia. Eren sedentaris
 • 7000 BCE

  CISTELLERIA

  CISTELLERIA
  La fabricacio de xarxes i l'entrecreuament de fibres ( cistelleria) van ser els primers passos de l'aprenentatge d'una altra activitat tèxtil.
 • Period: 5000 BCE to 3500 BCE

  EDAT DELS METALLS

  Es una etapa de la prehistòria. Es caracteritza per l'aparició dels objectes de metall.
 • 3600 BCE

  DOLMEN, MENHIR I CROMLEC

  DOLMEN, MENHIR I CROMLEC
  DOLMEN: Una construcció de pedra on enterraven als morts MENHIR: Monument prehistòric, megalític. Es una pedra allargada. CROMLEC: Cercle de pedres
 • Period: 3500 BCE to 476

  EDAT ANTIGA

  L'edat antiga és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident
 • Period: 3500 BCE to 476 BCE

  Antic Egipte

  L'antic Egipte va ser una etapa molt important per la història de la humanitat
 • Period: 3500 BCE to 476 BCE

  Mesopotàmia

  Mesopotàmia/Creixent fèrtil (terra entre dos rius) és el concepte amb el qual els grecs van anomenar per primer cop a una de les primeres civilitzacions i ciutats estat de la història de la humanitat que geogràficament se situa entre els rius Eufrates i Tigris.
 • 3450 BCE

  Primeres ciutats estat

  Primeres ciutats estat
  Una ciutat estat és una ciutat que té les funcions organitzatives, polítiques i econòmiques d'un estat.
 • 3400 BCE

  Momificació

  Momificació
  A l'antic Egipte es creia que hi havia una altra vida després de la mort. Per això els faraons i les seves famílies van decidir conservar els seus cossos.
 • 3200 BCE

  Ziggurat

  Ziggurat
  El Zigurat és un tipus de construcció de l'antiga Mesopotàmia que te forma de piràmide esglaonada. Era un temple per resar als déus i fer sacrificis
 • 3200 BCE

  Paper de papir

  Paper de papir
  El papir és una planta aquàtica comuna d'origen egipci, que van fer servir per crear les primeres escriptures en forma de jeroglífics
 • 3100 BCE

  Narmer (Unificació de l'alt i el baix Egipte)

  Narmer (Unificació de l'alt i el baix Egipte)
  Narmer va ser el faraó que va unificar el alt i el baix Egipte.
 • 3000 BCE

  L'Arc i la Volta

  L'Arc i la Volta
  La manca de pedreres o de jaciments de marbres, va fer que la societat mesopotàmica, per tal d'unir dues columnes desenvolupes l'arc i la volta. Mostra d'aquest fet el trobareu en la porta d'Ixtar.
 • 3000 BCE

  Calendari solar

  Calendari solar
  El calendari egipci va sorgir a principis del tercer mil·lenni abans de Crist. És el primer calendari conegut a la Història.
  Estava dividit en dotze mesos de trenta dies cada un, organitzats en tres períodes de deu dies. Al final del últim més de cada any s'afegien cinc dies que faltaven per completar l'any solar, dedicats a diversos deus egipcis. Gràcies a aquest calendari podien mesurar les crescudes del riu Nil, i així tenir millor collita
 • 3000 BCE

  Avenç en les matemàtiques

  Avenç en les matemàtiques
  La característica més important de les matemàtiques a Mesopotàmia es la seva desenvolupada àlgebra, els numeros i les unitats de mesura.
 • 2600 BCE

  Piràmides de Gizeh

  Piràmides de Gizeh
  Eren un conjunt de 3 piràmides (Tombes): La Kheops, la Khefren i la Micerí. La més gran era Kheops. Ningú sap que les va construir, però es creu que van ser treballadors d'ofici.
 • 2300 BCE

  Avenços en l'astronomia

  Avenços en l'astronomia
  En el camp d'astronomia, els mesopotàmics van ser excel·lents en els seus càlculs i observacions, que llavors feien servir per a les prediccions astrològiques (posició del sol, eclipsis, etc.)
 • 1700 BCE

  Codi d'Hammurabi

  Codi d'Hammurabi
  El codi d'Hammurabi era un conjunt de 282 lleis escrites en una pedra pel rei de Babilònia Hammurabi. Aquest codi va ser el primer conjunt de lleis.
 • 846 BCE

  Nilòmetre

  Nilòmetre
  El nilòmetre és un sistema d'amidament de la crescuda del riu Nil. Consistia en construccions esglaonades o pous,
  tots tenien un disseny diferent, però tots tenien una columna on es marcava el nivell.
 • Period: 476 to 1492

  EDAT MITJANA

 • Period: 1492 to

  EDAT MODERNA

 • Period: to

  EDAT CONTEMPORANIA