ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TARİHSEL GELİŞME

Timeline created by hamza45
In History
  • Görsel- İştsel Öğretim Hereketi

  • Televizyon kanalıyla Öğretim

  • Terminolojide değişm

  • Bilgisayrarlı öğretim tasaram süreci başladı

  • Uzaktan eğtim, web temelli eğtim vb. hızla yaygınlaşıyor