Norsk språkhistorie/Norwegian language history

 • 200

  Skifter fra Urgermansk til Urnordisk.

 • Period: 200 to Jan 1, 1400

  Norsk språkhistorie

 • 500

  Skifter fra Urnordisk til Synkope-perioden(bortfall av vokaler).

 • Jan 1, 700

  Skiftet til Norrønt

  (Meningen til bl.a. Gustav Indrebø)
 • Jan 1, 800

  Skifter til Norrønt.

  Ifølge bl.a. Didrik Arup Seip.
 • Jan 1, 800

  Futhark blir byttet ut med en yngre runerekke.

 • Jan 1, 1000

  Det latinske alfabetet og kristendommen blir innført.

 • Jan 1, 1050

  Norrønt splittes i tre dialekter.

  Gammelvestnordisk (norsk-islandsk), gammeløstnordisk (dansk-svensk) og gammelgutnisk (som ble talt på den svenske øya Gotland).
 • Jan 1, 1200

  Dansk skiller seg enda mer fra gammeløstnordisk (dansk-svensk).

 • Sep 23, 1300

  Runene forsvinner.