Norsk Historie

 • Danmark-Norge og Napoleonskrigene

  Danmark-Norge og Napoleonskrigene
  Danmark-Norge allierte seg med Frankrike og gikk til krig mot både Storbritannia og Sverige. For Norge førte deltakelsen i krigene til økonomiske nedgangstider, fattigdom og sult.
 • Grunnloven vedtas

  Grunnloven vedtas
  Norges første grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Den var moderne og fremsynt for sin tid, med inspirasjon fra blant annet USAs uavhengighetserklæring i 1776 og den franske revolusjon i 1789.
 • Emigranter til Amerika

  Emigranter til Amerika
  Vi regner med at det første skipet med emigranter fra Norge var «Restauration» som reiste fra Stavanger sommeren 1825 i retning New York. Det var 52 mennesker om bord, og mange av disse var kvekere og haugianere, som søkte religiøs frihet i Amerika.
 • Formannskapslovene vedtas

  Formannskapslovene vedtas
  Formannskapslovene av 14. januar 1837 innførte det kommunale selvstyret og bestemte at det i hver herredskommune og bykommune skulle være et formannskap og et representantskap, hvis medlemmer skulle velges ved særskilt valg.
 • De første norske industribedriftene etableres

  De første norske industribedriftene etableres
  Den første industrielle bølgen nådde de store byene i Norge i 1840- og 1850-årene, og tekstilfabrikker og mekaniske verksteder vant innpass
 • Norges første jernbanelinje

  Norges første jernbanelinje
  I 1854 fikk Norge sin første jernbane. Hovedbanen var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania til Eidsvoll.
 • Vedtak om årlige storting

  Vedtak om årlige storting
  Innføringen av årlige storting i 1869 var viktig fordi Stortinget fikk større muligheter til å øve innflytelse på regjeringen og føre kontroll med hva den gjorde. Tidligere hadde Stortinget vært samlet hvert tredje år.
 • Riksretten, Parlamentarismen innføres. Venstre og høyre stiftes

  Riksretten, Parlamentarismen innføres. Venstre og høyre stiftes
 • Nynorsk (landsmål) og bokmål blir sidestilte målformer

  Nynorsk (landsmål) og bokmål blir sidestilte målformer
  Med sidestillingsvedtaket fikk nynorsk status som offisielt skriftspråk i Norge 12. mai 1885. Dermed ble det sidestilt med bokmål.
 • Arbeiderpartiet stiftes

  Arbeiderpartiet stiftes
 • Allmenn stemmerett for men

  Allmenn stemmerett for men
  Stemmeretten i Norge ble allmenn for menn over 25 år i 1898
 • Unionsoppløsningen

  Unionsoppløsningen
  Unionsoppløsningen i 1905 markerer slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814. Oppløsningen av unionen ble vedtatt av Stortinget 7. oktober som dagen for unionsoppløsningen. Det var da kong Oscar 2 frasa seg den norske kronen.
 • Norske kvinner fikk stemmerett

  Norske kvinner fikk stemmerett
  Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved stortingsvalg i 1913. Norge var blant de første landene i verden til å innføre allmenn stemmerett for kvinner.