Teknikens utveckling

Timeline created by FilippaB
 • -600 BCE

  Elektricitet

  Elektricitet
  Statisk elektricitet upptäcktes redan under 600-talet fvt men det var inte förrän 1663 som den första elektriska maskinen uppfanns. Forskare har länge forskat om elektricitet, många utan framsteg och några med framsteg som hjälp framtida forskare. Elektriciteten började användas 1879, när Edison kom med den fungerande glödlampan. Massproduktionen började och glödlampan samt elektricitetens era tog fart.
 • Ångmaskinen

  Ångmaskinen
  Thomas Newcomen, England, var den första som byggde en brukbar ångmaskin. Under slutet av 1600-talet och början av 1700- talet började befolkningen öka, kol började få ett större köpbehov. Många gruvor var i bruk men de fick tyvärr problem med vatten. Det var overksamt att använda hinkar för att få ut allt vatten, det gjorde att människor började tänka alternativ till kraftkällor. Under 1800-talet var ångmaskinen i stor användning. Ångdrivna fartyg tog sig över Atlanten med hjälp av ångmaskiner.
 • Vävstolen

  Vävstolen
  Vävstolen, även s.k spinning Jenny kom under 1760-talet. Spinning Jenny var en uppskattad uppfinning, den nya vävstolen var 10 gånger så snabb som dess föregångare. Det gjorde att textilindustrin blev mer effektiv och kunde producera mer textil. Några år senare kom en spinning Jenny som var driven på vatten, vilket underlättade ännu mer. Det var dock några som förlorade sitt jobb pga detta men det fanns andra jobb som behövde anställda.
 • Järnvägen

  Järnvägen
  Inom gruvdriften har man använt vagnar och spår för att transportera bl.a malm. Den första persontrafiken byggdes mellan Stockton och Darlington. Redan på den tiden gjorde det skillnad i restid och resväg. Man kunde mer åren utveckla tekniken och göra tågen snabbare och mer hållbara. Från ångmaskiner till eldrivna motorer. Idag förlitar vi oss på tågtrafiken, för att ta oss till andra sidan landet, till viktiga jobbmöten mm. Järnvägen underlättar för flera miljoner människor varje dag.
 • Kylskåpet

  Kylskåpet
  Vi har stor användning av kylskåpet. Det första brukbara kylskåpet lanserades 1834 och gick på ånga. Dessa kylskåp var mycket opraktiska då de behövde stora motorer, rörliga delar mm. De innehöll även farliga kylämnen som skulle hålla bakterierna borta men som istället orsakade dödsfall. 1922 kom en förbättrad version av kylskåpet. Detta kylskåp var en stor success som är förespråkare till våra kylskåp idag.
 • Telefax

  Telefax
  I början var telefaxen stor och kunde inte ha mycket räckvidd mellan varandra. 1856 byggdes en telefax med bredden 2,5 meter från varandra. Det utvecklades faxar med större räckvidd mellan varandra. Senare under 2000-talet minskade användningen av telefaxen betydligt, detta var pga email mm.
 • Tvättmaskinen

  Tvättmaskinen
  Under 1800-talet uppfanns den första outvecklade tvättmaskinen, den snurrades med hjälp av människan. Det absolut största genombrottet för tvättmaskinerna var 1910. Denna tvättmaskin gick på elektricitet. Det var en stor framgång och stor grund för framtida tvättmaskiner
 • Telefonen

  Telefonen
  1920 blev telefonen mer vanlig i Sverige. Telefonen är enormt viktig i hemmet, det var det första telekommunikationsföremålet som privatpersoner kunde äga. Detta gav nya möjligheter till bättre kommunikation bland dina närmaste. När telefonen kom var det ungefär bara överklassen som hade råd med den. Det är något som har förändrats med tiden, att ha en telefon hemma blev alltmer vanligt. Nu är det inte lika vanligt längre att ha en hemtelefon. Idag har man sin egna mobiltelefon istället.
 • Förbränningsmotorn

  Förbränningsmotorn
  Förbränningsmotorer är bra på det vis att det för fram många tåg, bilar, fartyg och flygplan. Den största nackdelen med denna motor är att den släpper ut många farliga gaser som påverkar naturen negativt. Det är en viktig och bra uppfinning som har tagit oss framåt i över 100 år.
 • Radion

  Radion
  Radion var lite av ett mysterium, hur man skulle sända en trådlös signal från en plats till en annan. 1947 uppfanns en transistor, något som var banbrytande för hela elektronikutvecklingen. En transistor används som en signalstärkare. Radion har revolutionerat världen, genom den sprids musik från hela världen, nyheter sprids och massvis med jobbmöjligheter finns inom radiovärlden.
 • Flygplanet

  Flygplanet
  Flygplanet var en banbrytande uppfinning, det kom att ändra miljontals människors liv. Numera är våra plan utrustade för bästa möjliga bekvämlighet, tekniken är enormt modern och det är svårt att se likheter mellan planen 1903 och 2019. Utvecklingen av flygplanet gick snabbt, redan 1919 startade det första passagerarflyget mellan London och Paris. Idag är flygplan en del av miljontals vardag, många reser i jobbet och utnyttjar deras semesterdagar. Det är en viktig men numera omiljösam uppfinning
 • TV

  TV
  1926 kom en maskin som förde över en rörlig bild av ett ansikte från ett rum till en annan. Denna uppfinnare fortsatte att utforska televisionens alla hörn, tillslut kunde han föra över televisionsbilder över Atlanten. TV-apparater har utvecklats genom tiderna, från en tjock till platt. Tv:n har fört familjer samman, spridit nyheter och gett många läppar ett leende. En tv förekommer i majoriteten av hem runt om i världen.
 • Datorn

  Datorn
  Den första elektromekaniska datorn var uppfunnen 1936 men förstördes under andra världskriget, framtida datorer är alltså inte baserade på denna. Den första elektroniska datorn kom 1941. I början tog datorer upp hela rumsytor, men med tiden förändrades det. Datorer blev mindre och tjocka, de tog inte längre upp ett helt rum. Nu behöver vi endast ett föremål, en dator. Inte en dator och en skärm, nu finns det i ett enda föremål. Bärbara datorer är revolutionerande och värdefullt för människor.
 • Frys

  Frys
  Frysen kom flera år efter kylen. Det fanns inget som man kunde efterlikna, kylens föregångare var jordkällaren så där hade man redan en klar ide om vad för kyla som behövdes. Frysen däremot var den första iden till djupfrysning. Den har hjälp oss att frysa in varor som ska bevaras en längre period som t.ex glass. Länge var det frysboxar som gällde innan det kom frysar som liknade kylen.
 • Kontokort

  Kontokort
  Kontokortet är en stor tillgång i våra liv, det första kontokortet lanserades på 1950-talet. Kontokortet ersatte checken som många ofta gav när de betalade. Idag är kontokortet en stor hjälp, vi handlar ofta för mycket pengar och därför kan det vara farligt att ha mycket kontanter på sig. Vi handlar även så ofta att det skulle vara tröttsamt att hålla koll på alla kontanter, hur mycket man bör ha med sig mm. Nu kan man blippa sig genom kassan och föra över pengar via telefonen.
 • Första rymdfärden

  Första rymdfärden
  Första obemannade rymdfarkosten skickades upp 1957 av sovjetunionen. Detta startade den kända rymdkapplöpning mellan USA och Sovjetunionen. Den första bemannade rymdfarkosten va även tillhörande Sovjet, den skickades upp den 12 april 1961. John Glenn kom att bli den första amerikanen som hamnade i jordens omloppsbana (20 februari 1962) Rymdfärder har gett oss nytt perspektiv på jorden och gett oss hopp om att allt är möjligt. Det har hjälp oss så mycket i vår utveckling.
 • Wifi

  Wifi
  Det trådlösa nätverket har varit en stor tillgång för hela världen. Det första mejlet som skickades var 1971, och det var mellan två datorer på Arpanet. 1985 släpptes frekvenser som gjorde skillnad för det trådlösa nätverket. Inte förräns 90-talet utvecklades detta på riktigt, då kom World Wide Web (www) till. Australien hade en stor del i detta då de skapade WLAN, som hjälpte till med separationen av användning av internet. Idag är wifi viktigt och användbart, mycket kommunikation sker via wifi