Napóleon felemelkedése és bukása

Timeline created by 0pau
In History
  • Napóleon születése

    Korzika, Ajaccio, kisnemesi család
  • Period: to

    Tanulmányok - Brienne

    Kiemelkedő matematikai, történelmi, földrajzi tudása volt. A különféle nyelvek (latin, német) elsajátítása egyátalán nem ment neki.
  • Tiszti vizsga letétele

    Hadnaggyá nevezik ki az ekkor 16 éves ifjút, és szolgálatba is áll, ezzel a katonai pályára lép
  • Eljegyzés

    Eljegyzés
    Napóleon eljegyzi a bátyja feleségének a húgát, Désirée Clary-t.
  • Period: to

    Meghatározó események a puccs előtt

    Napóleon sorra gyűjtötte be a győzelmeket különféle helyszíneken: Észak-Itáliában és Egyiptomban is megfordult. Ebben az időszakban a szerelem is rátalált az egyre sikeresebb ifjúra.
  • Házasságkötés

    Házasságkötés
    Napóleon elveszi Josephine de Beauharnais-t, és felbontja eljegyzését a másik lánnyal.
  • Az arcole-i csata

    Az arcole-i csata
    Az Arcole falu mellett lévő hídnál történt a csata, erről is kapta nevét. A Napóleon vezette sereg sikeresen elvágta az osztrákokat Észak-Itáliától az arcole-i híd elfoglalásával. Ez az egyik legjelentősebb győzelme, mely a ranglétrán is feljebb tolta.
  • Vereség: Abukir

    Vereség: Abukir
    A sikeres hadvezér bicskája is beletört az angolok flottájába, mikor próbálta előlük elvágni az Indiába vezető kereskedelmi útvonalat
  • A puccs és a konzuli rendszer kezdete

    A puccs és a konzuli rendszer kezdete
    Napóleon egy államcsínnyel átveszi a hatalmat Franciaországban, ő lesz az első konzul, aki az 1799-es alkotmány értelmében kormányozza az országot. Az egyeduralom ellenére a társadalom széles körében nagy volt a népszerűsége.
  • Period: to

    A konzuli rendszer időszaka

    Napóleon ezen időszak alatt gazdasági és társadalmi előrelépéseket is tett: Konszolidálódott az emberek közötti viszony, biztonságban érezték megukat.
  • Pénzügyi stabilitás elérése

    Bonaparte Napóleon megalapítja a Francia Nemzeti Bankot, és megerősíti a frankot, bevezeti a merkantilista gazdaságpolitikát.
  • Code Civil

    Code Civil
    A konzuli rendszer vége előtt kiadott polgári törvénykönyv, avagy a Code Civil jogilag a polgárokat egyenlőnek állapította meg, és védte a magántulajdont. Ezeken kívül még a családok fontosságát is kiemeli, valamint a családfők jogait is kibővíti.
  • Period: to

    Napóleon, a francia császár

    Az egyeduralom kiépítéséhez Napóleon következő célja a császári cím megszerzése volt, melyet el is ért, és további csatákkal rengeteg győzelmet aratott.
  • "A kontinens ura"

    "A kontinens ura"
    Napóleont több csata segítette ehhez a címhez:
    • Először, 1805-ben, a három császár csatájában elsöprő győzelmet arat az oroszok és osztrákok ellen, mely után feldarabolódik a Német-római Császárság 1806-ban.
    • Friedlandnél, Jénanál, Ulmnél, és Wagramnál is győzelmeket arat seregével.
  • "A patás ördög": Anglia, a trafalgar-i csata

    "A patás ördög": Anglia, a trafalgar-i csata
    Napóleon már küzdött az angol flotta ellen, és belátta, hogy nem lesz könnyű velük elbánni. 1805-ben megismétlődött a császár angolok elleni veresége: A Nelson admirális vezette angol hadsereg legyőzte Napóleont. A francia vezető ezután új eszközhöz folyamodott: Elvágta az angolokat a főbb európai kereskedelmi útvonalaktól. Ez sajnos csak részben volt sikeres, mert Angliának akkor rengeteg gyarmata volt világszerte.
  • Újabb osztrák vereség, Napóleon dinasztiaépítése

    Újabb osztrák vereség, Napóleon dinasztiaépítése
    Miután a császár ismételten megverte az osztrákokat, Ferenc császár neki ajánlja lányát, Mária Lujzát. Az előző feleségét a francia császár olyan hirtelenséggel dobta ki, mint az első eljegyzett lányt.
  • "Taktikai bukfenc": Az oroszországi hadjárat

    "Taktikai bukfenc": Az oroszországi hadjárat
    1812-ben megütközött egymással Napóleon és "Tél tábornok". A hideggel még a legjobb európai hadsereg, a franciák sem tudtak megküzdeni, míg az oroszok igencsak jól érezték megukat, mert már alkalmazkodtak az ottani körülményekhez. Az ellátás akadozott, és a hazatérés során a sereg oroszlánrésze halálra fagyott. Ez a súlyos vereség előre jelezte a dicső időszak végét.
  • Lipcse, avagy a népek csatája

    Lipcse, avagy a népek csatája
    Napóleon döntő vereséget szenved az ellene összefogó népektől. Ennek az lett a következménye, hogy lemondásra kényszerítették, majd Elba szigetére száműzték.
  • "A végső visszaszámlálás": Waterloo

    "A végső visszaszámlálás": Waterloo
    Waterloonál végleges vereséget szenved Napóleon támogatóival egyetemben. Ezután ismét száműzetésre ítélik Szent Ilona szigetére.
  • Period: to

    A száznapos császárság

    Az első Napóleon-féle császárság bukása után kísérletet tesz Bonaparte Napóleon a visszatérésre, de ez mindössze közel 100 napig tartott.
  • Period: to

    Élet a száműzetésben

    Napóleon Szent Ilona szigetén élt száműzetésben egészen a haláláig.
  • Halála

    Napóleon a Waterloo-i vereség után Szent Ilona szigetén marad, és ott is hal meg.
  • Ezzel vége a dicső Bonaparte dinasztiának?

    Napóleonnak 1811-ben született egy fia, akit az anyja magával vitt Ausztriába, ahol nevelkedett és művelődött. Sajnos sokat betegeskedett, halálát tuberkolózis okozta 1832-ben.