Músics

  • Vivaldi

  • Bach

  • Haydn

  • Mozart naixament: 27 09 1756 mort: 1791 tenia una germana va ser compositor Es va casar i va tindré 3 fills instrumens que tocava : violí i piano ç

  • Bahtoben naixament: 1777. Pare : músic tenia una germana composicions conegudes Eoria estava sort des-de els 40 anys

  • Rossini

  • Chopin Naixement : 1810 tenia tres germanes sofria de gaires e fermatats tocava el piano ningú Ana de les sebes relacions va durar mes de 1 any