MEZOZOIK

Timeline created by hanadular
 • -248 BCE

  SAGOVCI, PRAPROTI, ALGE

 • -230 BCE

  DINOZAVRI

  DINOZAVRI
  Prvi dinozavri so se pojavili pred okrog 230 milijoni let. Dinozavri so izumrli nevretenčarji, ki so na Zemlji bili več kot 100 milijonov let. Nekaj vrst primitivnih dinozavrov se je hitro razvilo, tako da so zapolnili večino praznih niš v triasnem ekosistemu. Med vladavino dinozavrov, ki se je nadaljevala v obdobji jure in krede, so praktično vse kopenske živali večje od 1 m, ki jih danes poznamo, pripadale dinozavrom.Danes dinozavre poznamo po fosilnih in nefosilnih ostankih.
 • -230 BCE

  FITOZAVRI

  FITOZAVRI
  Vrsta dinozavrov, ki so živeli v vodi. imeli so podobno telesno sestavo kot današnji krokodili.
 • -201 BCE

  planktonska foraminifera in kalpionelidi

  važni so za stratigrafijo;
 • -201 BCE

  IGLAVCI-SMREKA

 • -151 BCE

  PLEZIOZAVER

  PLEZIOZAVER
  Pleziozavri so bili veliki morski kuščarji, ki so živeli v zgodnjem obdobju dobe jure.Običajno so imeli pleziozavri močno, široko telo, kratek rep, zelo dolg vret in majhno glavo. Njihova značilnost so bile štiri plavuti.
  Pleziozavri so največji znani morski plenilci in roparji, ki so jih do sedaj našli. V dolžino so merili od 2 do 20 metrov.
  Pleziozavri ki so se prehranjevali pretežno z ribami, spadajo med živorodne kuščarje.
  Pleziozavri so izumrli pred 65 milijoni let.
 • -151 BCE

  IHTIOZAVRI

  IHTIOZAVRI
  Plazilci, ki so živeli v morju. Po obliki podobni delfinom, le da je njihova repna plavut vertikalna.
 • -151 BCE

  PTEROZAVRI

  PTEROZAVRI
  dinozavri v zraku.Imeli so štiri okončine in membranska krila, ki so se raztezala med njihovimi sprednjimi in zadnjimi nogami. Največja vrsta pterozavra je tehtala približno 180 kg, bili pa so tudi največje živali, ki so kdajkoli letele. Na Zemlji so bivali 150 milijonov let. Naenkrat so lahko preleteli razdaljo iz enega na drug kontinent.
 • -140 BCE

  PRVE PTICE

 • -140 BCE

  PRVE ŽUŽELKE

 • -135 BCE

  VREČARJI

  VREČARJI
  Vrečarji so sesalci, pri katerih ima samica trebušno vrečo,v kateri takoj po skotitvi nosi mladiča. Domnevo so se razvili proti koncu mezozoika.
  v tem obdobju kot so se razvili vrečarji, naj bi se razvili tudi sesalci,ki nimajo vreče in od takrat naj bi te tekmovali med seboj v razvoju.
 • -135 BCE

  RUDISTI

  RUDISTI
  Rudisti so ena najbolj nenavadnih skupin školjk. Naseljevali so plitva in topla morska okolja v kredi. Na meji med kredo in terciarjem, v času velikih klimatskih sprememb pred 65 milijoni let, so skupaj z dinozavri in nekaterimi drugimi živalskimi ter rastlinskimi skupinami izumrli, zato jih danes poznamo le še kot fosile.
 • -135 BCE

  SPECIALIZACIJA INSEKTOV

  pojavijo se tudi najstarejši poznani termiti, metulji , mravlje in kobilice
 • -135 BCE

  KRITOSEMENKE

  pripomorejo k razvoju čebel, insektov. Predniki smokve, mangolije
 • Period:
  -248 BCE
  to
  -202 BCE

  TRIAS

  Je prvo geološko obdobje v mezozoiku. Začelo se je pred 248 milijoni let in se končalo pred 202 milijoni let, sledi mu Jura.V Triasu živijo arhozavri. Na kopnem je razširjena rastlina Dicrodium. Številne so tudi velike vodne dvoživke. Pojavijo pa se tudi se sodobne korale, ribe kostnice ter številne žuželke.
  Trias je običajno razdeli na:
  Zgornji trias/pozni trias
  Rhaecij, Norij,Karnij
  Srednji trias
  Ladinij,Anisij
  Spodnji trias/zgodnji trias
  Olenekij, Induan
 • Period:
  -201 BCE
  to
  -145 BCE

  JURA

  Je geološko obdobje, ki je ime dobilo po švicarskem pogorju Jura.
  Začelo se je pred okoli 201 milijoni let in se končalo pred 145 milijoni let. Jura je srednja perioda mezozoiske dobe.
  Juro delimo na več obdobij:
  Zgornja/pozna jura

  Tithonij,Kimmeridgij, Oxfordij

  Srednja jura

  Callovij, Bathonij, Bajocij, Aalenij

  Spodnja/zgodnja jura

  Toarcij, Pliensbachij, Sinemurij, Hettangij
 • Period:
  -135 BCE
  to
  -65 BCE

  KREDA

  Kreda je najmlajše geološka perioda mezozoika, ki se je začela pred 135 milijoni let in končala pred 65 milijoni let.
  V tej dobi so se pojavile prve cvetlice in ptiči, na kopnem pa so prevladali dinozavri. Končala se je z velikim množičnim izumrtjem živih bitij na Zemlji.