Que no cellules mare diabetis 1253884606 7165655 1233x958

Línia temporal dels esdeveniments més importants relacionats amb la cèl·lula.

 • 476

  Edat antiga

  Edat antiga
  En l'època clàssica ja es pensava que els éssers vius estaven formats per una unitat bàsica de funcionament.
 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Va anomenar "cèl·lules" els buits que va observar en làmines de suro i en altres matèries vagetals.
 • Anton Van Leeuwenhoek

  Anton Van Leeuwenhoek
  Va elaborar un microscopi senzill per observar microorganismes. Va ser el primer en realitzar importants descobriments amb microscopis fabricats per ell mateix.
 • Marcello Malpighi

  Marcello Malpighi
  Va observar, per primera vegada, cèl·lules vives i va confirmar l'existència de les cèl·lules en teixits vegetals.
 • Xavier Bichat

  Xavier Bichat
  Va donar la primera definició de teixit (un conjunt de cèl•lules amb forma i funció semblants).
 • Robert Brown

  Robert Brown
  Va descobrir i descriure el nucli cel·lular, observant cèl·lules vegetals.
 • Jan Evangelista Purkinje

  Jan Evangelista Purkinje
  Va anomenar "protoplasma" el fluid cel·lular, el citoplasma.
 • Matthias Scheleiden

  Matthias Scheleiden
  Va concloure que tots els teixits vegetals estan formats per cèl·lules.
 • Theodor Schwann

  Theodor Schwann
  Va proposar que la cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius.
 • Rudolf Virchow

  Rudolf Virchow
  Va postular la frase "tota cèl·lula procedeix d'una altra cèl·lula" (unitat d'origen).
 • Camillo Golgi

  Camillo Golgi
  Va idear els mètodes de tinció cel•lular a base de cromat de plata, la qual cosa va permetre realitzar importants descobriments, especialment sobre les neurones.
 • Santiago Ramón y Cajal

  Santiago Ramón y Cajal
  Va demostrar que el teixit nerviós està format per cèl·lules, la seva teoria explicava que el sistema nerviós és un conglomerat d'unitats independents. Bàsicament va descobrir el caràcter cel·lular i individualitzat de les neurones.
 • Carl Woese

  Carl Woese
  Va establir una capacitat biològica de les cèl•lules primitives per realitzar activitats de funcionament genòmic i va ser d'aquesta fonamentació que se les va poder classificar com: bacteris i arqueus (arqueobacteris).
 • Lynn Margulis

  Lynn Margulis
  Va postular com es van originar les cèl·lules eucariotes.