Línia temporal models atòmics

Timeline created by Eva Besa Torrents
 • Period: to

  John Dalton

  Va ser un químic i físic anglès autor de la primera teoria atòmica moderna, també va descobrir la llei de les pressions parcials de les mescles de gasos i la llei de les proporcions múltiples i descriví la malaltia del daltonisme
 • Model atòmic de Dalton

  Model atòmic de Dalton
  Va descobrir:
  Que la matèria està formada per partícules petites separades, i indivisibles, anomenades àtom.
  Que la matèria que té tots els àtoms iguals és un element.
  Que els àtoms dels diferents elements es distingeixen per la seva massa i les seves propietats.
  Que els àtoms d'elements diferents es poden unir en quantitats fixes per a originar compostos.
  Que les molècules d'un compost determinat també són iguals en massa i en propietats.
 • Period: to

  Joseph John Thomson

  Va ser un professor universitari i físic anglès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1906 i descobridor de l'electró.
 • Period: to

  Ernest Rutherford

  Va ser un físic, químic i professor universitari britànic que fou guardonat amb el Premi Nobel de Química de l'any 1908. Va descobrir varies coses sobre l'àtom fins a crear el model atòmic de Rutherford
 • Period: to

  Niels Bohr

  Va ser un físic danès, guardonat amb el Premi Nobel de Física el 1922. També molta gent el va conèixer com a professor d'universitat, físic nuclear, filòsof de la ciència, futbolista i químic.
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  L'electró va ser descobert l'any 1897 per Joseph John Thomson. Aquest va ser descobert a través d'una sèrie d'experiments amb tubs de raigs catòdics.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  Va descobrir:
  Una partícula subatòmica, l'electró, que presentava la propietat de tenir càrrega elèctrica.
  Càrregues electriques de 2 tipus: positiva i negativa.
  Que les càrregues electriques poden passar d'un objecte a un altre.
  Que hi ha càrregues de tipus diferent que s'atrauen i que les del mateix tipus es repel·leixen.
  Que com menys distància hi hagi entre les càrregues més gran serà la força d'atracció.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Va considerar que:
  Els àtoms tenen 2 zones, el nucli atòmic i l'escorça electrònica.
  El nucli és molt petit comparat amb l'àtom.
  Els electrons giren al voltant del nucli en un espai molt més gran.
  Els àtoms contenen dues partícules subatòmiques més: protons i neutrons
  Els protons tenen la mateixa càrrega elèctrica però positiva i amb una massa més gran. Els neutrons no tenen càrrega elèctrica i la seva massa és gairabé idèntica a la del protó
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  És un model que representa, de manera gràfica, la matèria en la seva dimensió atòmica.
  Bohr va descobrir la idea que l'àtom és com un petit sistema solar amb un petit nucli al centre i un núvol d'electrons que hi donen voltes.
 • Descobriment del protó

     Descobriment del protó
  El protó va ser descobert per Ernest Rutherford l'any 1919. Ho va descobrir a partir de gasos que hi havia dins d'uns tubs, llavors va observar que tenien valors diferents de relació entre càrrega i massa.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El neutró va ser descobert per James Chadwick l'any 1932. Ho va descobrir a través d'una sèrie d'experiments a la Universitat de Cambridge.