Línia del temps digital

 • Màxima expansió imperi napoleònic

  Màxima expansió imperi napoleònic
  Al 1812 l'exercit de Napoleó va agafar la seva màxima extensió, ja que va conquerir gran part d'Europa, França tenia el control de casi tota Europa, això va fer que les idees imposades a França per Napoleó s'expandissin per Europa.
 • Fi Napoleó

  Fi Napoleó
  Arrel de la difusió d'idees liberalismes que napoleó expandeix per Europa i el fet de que a tots als terrenys conquerits manés França, ala gent això no li agradava i d'aquí va sorgir el sentiment nacionalista.
 • Congrés de Viena i creació Santa Aliança

  Congrés de Viena i creació Santa Aliança
  El Congrés de Viena va ser creat desprès de la derrota de Napoleó, per evitar les revolucions liberals. La Santa Aliança va crear un exercit per frenar les revolucions liberals. L'objectiu era tornar a l'antic règim.
 • 1a revolució liberal

  1a revolució liberal
  AL 1820 van començar les revoltes militars, aquestes revoltes tenien molt poc suport popular. Van ser derrotades per l'exèrcit de la Santa Aliança i van passar al sud d'Europa. Gràcies a aquesta peita revolució els gres van aconseguir independitzar-se dels turcs.
 • 2a revolució liberal

  2a revolució liberal
  Europa es va dividir en 2 blocs:
  L'occidental que era liberal
  L'oriental que era absolutiste.
  Arrel d'aquesta revolució Bèlgica es va independitzar de Holanda.
 • 3a revolució liberal

  3a revolució liberal
  Va ser la mes extensa. Es va estendre per tota Europa. Van aconseguir derrotar l'antic règim i van implantar el liberalisme a tota Europa menys a Rússia.
 • Unificació Alemanya i itàlia

  Unificació Alemanya i itàlia
  Durant el període del 1848 al 1871 Alemanya i Itàlia es van unir perquè tenien el mateix objectiu nacionalista, és a dir que cada nació tingues el seu estat i que el poble pogués decidir.