Cantiga010l

LINEA DEL TIEMPO (MÚSICA DESDE LA EDAD MEDIA HASTA AHORA)

 • 1 CE

  ANY 1

  ANY 1
  Eren 150 milions d'habitants en la Terra.
 • Period: 1 CE to

  Creixement molt lent (1000 milions d'habitants)

  La natalitat i la mortalitat eren iguals.
 • Period: to

  Creixement molt ràpid (acelerant-se)

  3.000 milions d'habitants. Els països desenvolupats són els primers que van completar la teoria de la transició demogràfica.
 • Causes de la transició als paísos desenvolupats (1750-1950)

  Causes de la transició als paísos desenvolupats (1750-1950)
  A Europa occidental, algunes de les seues prolongacions ultramarines com els EUA, el Canadà o Austràlia a partir dels progressos de l'agricultura i dels transports i el comerç dels cereals. Més tard arribarien avanços en higiene, sanitat pública i medicina (reducció de la mortalitat).
  Reducció de la mortalitat infantil i d'una nova manera de vida
 • Period: to

  REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

  Va ocórrer a Anglaterra i es va estendre en tota Europa fins als EUA .
  Basat en l'agricultura a un sistema de producció industrial a les ciutats.
 • ETAPA HISTÒRICA

  ETAPA HISTÒRICA
  Un canvi de ritme en la mesura en què s'experimenta una marcada acceleració en el ritme de creixement,
  que converteix a la segona meitat del segle XX en el moment històric de major creixement de la població
  humana i que és conegut entre els demògrafs com el “Ràpid Creixement de la Població” (RCP).
 • Caiguda del mur de Berlín

  Caiguda del mur de Berlín
  La caiguda del Mur de Berlín va ser una revolta popular produïda en la capital d'Alemanya Oriental, Berlín Oriental.
 • Causes de la transició als països subdesenvolupats (1950-actualitat)

  Causes de la transició als països subdesenvolupats (1950-actualitat)
  Són els països subdesenvolupats del Sud (la majoria
  dels països d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina).
  des de mitjan anys 70, s'ha produït un
  descens de la natalitat que s'ha traduït en una desacceleració del creixement de la població mundial.
  Mundialització de les migracions internacionals (les gents van de tot arreu a totes parts, ja no
  sols, com abans, del Vell Continent a les seues prolongacions ultramarines)
 • ETAPA ACTUAL (1950-actualitat)

  ETAPA ACTUAL (1950-actualitat)
  El ritme de creixement s'està
  desaccelerant de manera perceptible des de 1975 gràcies al declivi de la fecunditat (menys fills per
  dona) als països subdesenvolupats i en vies de desenvolupament: des de 1975, la taxa de creixement
  anual de la població mundial ha passat del 2,1% al 1,3% i tot indica que aquesta tendència es mantindrà
  en el futur, de tal manera que en la segona meitat del segle XXI la població mundial deixarà de créixer
  i s'estabilitzarà.
 • PREVISIÓ A L'ANY 2100

  PREVISIÓ A L'ANY 2100
  Si es mantenen les pautes actuals de creixement demogràfic, la població de la Terra seguirà augmentant fins almenys l'any 2100, quan s'arribarà als 11.000 milions d'habitants.
 • PREVISIÓ DE LES POBLACIONS MÉS GRANS DEL MÓN (S-2100)

  PREVISIÓ DE LES POBLACIONS MÉS GRANS DEL MÓN (S-2100)