Muiderkring kruseman

Letterkunde van de Gouden Eeuw

 • Oct 27, 1477

  Eerste gedrukte tekst in de Nederlanden

 • Oct 27, 1509

  Erasmus' Lof der Zotheid

 • Oct 27, 1517

  Stellingen Maarten Luther

  Die niet, zoals iedereen gelooft, op de poort zijn gespijkerd.
  Luther wilde geen rellen.
  Zijn stellingen stonden in een brief aan de paus.
 • Oct 27, 1521

  Edict van Worms

  Luther werd in de ban gedaan.
  Zijn teksten moesten worden verbrand.
 • Oct 27, 1531

  Eerste Emblemenbundel

  Door Andrea Alciato.
  Titel: Emblematum Liber
 • Oct 27, 1534

  Vertaling Bijbel

  Eerste volledige vertaling van de Bijbel naar de Volkstaal.
 • Oct 27, 1540

  Calvinisme in de Nederlanden

 • Oct 27, 1544

  Luther op de lijst met verboden boeken

 • Oct 27, 1544

  HEt Antwerps Liedboek

 • Oct 27, 1546

  Leuvense Index

  Lijst met verboden boeken.
  42 bijbeledities stonden hierop.
  Waarvan 37 gebaseerd op Luther
 • Period: Oct 27, 1547 to

  Leven van Roemers Visscher

 • Period: Oct 27, 1549 to

  Maria Tesselschade Roemers Visscher

 • Oct 27, 1555

  Filips II naar NL

  Opdracht: Lijf de NEderlanden in!
 • Oct 27, 1559

  Filips II weer weg

  Margaretha van Parma wordt landvoogdes
 • Oct 27, 1559

  Geheim Concordaat

  Tussen Hapsburgse Huis en de Heilige Stoel (katholiek!)
  Over de reorganisatie van de bisdommen binnen de Nederlanden.
  Was een aanleiding tot de 80-jarige oorlog!
 • Apr 27, 1566

  Smeekschrift bij Parma

  300 edelen dienen een smeekschrift in bij Margaretha van Parma.
  Ze vragen om een verzachting van de vervolgingen
 • Oct 27, 1566

  BEELDENSTORM!!!!!

 • Oct 27, 1567

  De Hertog van Alva komt naar de Nederlanden

 • Oct 27, 1567

  Eerste Nederlandstalige Sonnet

  Door: Jan van der Noot
 • Period: Oct 27, 1568 to

  80- Jarige Oorlog

 • Oct 27, 1570

  Twee categorieën gedrukt nieuws

  • Losse bladen
  • Brochure-achtige boekjes
 • Oct 27, 1570

  'Het Bosken'

  Jan van der Noot.
  Wordt gezien als eerste volwaardige Renaissancistische duchtbundel in de Nederlanden. Hiermee deed de Renaissance haar intrede in de (ZUIDELIJKE) Nederlanden
 • Oct 27, 1576

  Bloedraad van Alva wordt opgeheven

 • Oct 27, 1576

  Pacificatie van Gent

  De 17 gewesten van de Noordelijke én Zuidelijke NEderlanden probeerden samen naar vrede te streven.
 • Period: Oct 27, 1577 to

  Jacob Cats

 • Oct 27, 1579

  Unie van Utrecht

  • Ieder gewest mag zijn eigen geloof kiezen
  • Samen volharden tegen Spanje!!
 • Oct 27, 1580

  Willem van Oranje vogelvrij

  • Staat een prijs op zijn hoofd
 • Oct 27, 1581

  Plakkaat van Verlating

  • Gezag van Spanje wordt niet meer erkend
  • Landvoogdes alleen nog macht in de Zuidelijke Nederlanden
 • Oct 27, 1581

  Katholieke kerk officieel afgekeurd in de Republiek

 • Period: Oct 27, 1581 to

  Pieter Corneliszoon Hoofd!

 • Beleg van Antwerpen

 • De Val van Antwerpen

  • Veel mensen vluchtten naar het Noorden
  • Amsterdam profiteerde hier bijzonder goed van!
 • SChipbrug in de Schelde

 • Period: to

  Joost van den Vondel

 • Republiek der 7 Vereenigde Nederlanden

  • Nl en Vlaanderen scheiden
 • Spaanse Armada verliest van de Engelse vloot

 • Bondgenootschap NL en Fa

  • Samenwerken tegen gezamenlijke vijand Spanje
 • Compagnie van Verre

 • Eerste Schipvaert

 • Period: to

  COnstantijn Huygens

 • Vrede tussen SPanje en Frankrijk

 • Period: to

  Bloeiperiode Liefdesemblematiek

 • Quaris quid sit Amor?

  • Van Daniël Heinsius en vrienden
  • Legt de basis voor de NEderlandse emblematiek
 • VOC

 • Vrede Spanje - Engeland

  • Dankzij deze, en de eerdere vrede met Frankrijk, kon Spanje zich weer vol op de NEderlanden richten
 • P.C. Hooft: Granida

 • Period: to

  Twaalfjarig Bestand

 • Remonstrantie van Arminius

 • Period: to

  Joanna Baptista van Randenraedt

 • Hooft: Emblemata Amatoria

 • Roemers Visscher: Sinnepoppen

  • Emblematabundel
  • Ontstaan uit taalspelletjes bij hem thuis (Muiderkring)
 • WIC: Verovering San Salvador

  • Steunpunt in Brazilië
 • Eerste druk Granida

 • Heinsius: Nederduytsche Poemata

  • Geschreven in de volkstaal
  • Gepubliceerd met naam én toenaam! FOEI!
 • Cats: Sinne- en Minnebeelden

 • Synode van Dordrecht

  • Contraremonstranten in het gelijk gesteld
 • Executie van Johan van Oldenbarnevelt

 • Oprichting van de WIC

 • Eerste Hollanders op het Lange Eiland (Long Island)

 • Eerste druk Palamedes van Hooft

 • Cats: Houwelick.

  • Een echte bestseller!
 • Piet Hein verslaat de Zilvervloot

 • Verovering Recife

 • Van Randenraedt wordt Klopje

 • Van Randenraedt wordt spiritueel moeder

 • Period: to

  Focquenbroch

 • HAndelspost in Japanse Dejima

 • Hooft: Nederlandsche Historiën

  • Geschiedenis van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
  • Met name de periode 1555 - 1587
 • Vrede van Münster

  • Einde 80-jarige Oorlog
  • Spanje erkend de Republiek
  • Nederland en Vlaanderen scheiden definitief
 • STadhouder Willem II valt A'dam aan

 • Verdedigbare verversingspost op Kaap de Goede Hoop

 • Period: to

  Eerste Engelse Oorlog

 • Period: to

  Eerste Stadhouderloze Tijdperk

 • Eerste burgers vestigen zich op Kaap de Goede Hoop

 • Grote uitbreiding van de slavenhandelk

 • Period: to

  'Het Kasteel' wordt gebouwd (Fort op KdGH_

 • Eerste opvoering Palamedes

 • Laatste rechten Zuid-Amerikaanse koloniën verkocht

 • Vondel: Adam in ballingschap

 • Period: to

  TWeede Engelse oorlog

 • Vondel: Noah

 • Vrede van Brede

  • New York naar de Engelsen
  • Wij krijgen Suriname
 • Het Eeuwig Edict: Stadhouderschap compleet afgeschaft

 • Frankrijk valt de Zuidelijke Nederlanden binnen

 • Lynchpartij in Den Haag

  • Gebroeders de Witt gelyncht
 • RAMPJAAR

 • Focquenbroch 'Afrikaanse Brieven' verschijnen postuum