Sky blue kakker heren t shirts design

Tijdbalk oorlogen en perioden van vrede tussen 1585 en 1674

By kakker
 • Period: Jan 1, 1568 to

  Tachtigjarige oorlog

  De gewapende opstand tegen het Spaans gezag in de Nederlanden.
 • Ontstaan van de Republiek der zeven verenigde nederlanden

  De zeven gewesten worden één republiek. De nederlanden hebben besloten zonder vorst door te gaan.
 • Period: to

  Twaalfjarige bestand

  Een gunstige periode voor de handel in de Republiek
 • Period: to

  Dertigjarige oorlog

  De republiek profiteerde van de verwoesting van de duitse textielsteden. Leiden en Haarlem konden de export van die steden naar het oostzeegebied overnemen. De landbouw beleefde een bloeiperiode door de export naar duitsland en de zuidelijke Nederlanden.
 • Vrede van Munster

  Vrede van Munster
  Met de vrede van Munster werd tachtigjarige oorlog beëindigd. Het spaans handelsembargo werd opgeheven, daardoor breidde de handel met zuid-europa zich sterk uit voor de Republiek.
 • Period: to

  Eerste engelse oorlog

  De republiek verloor veel koopvaardij en vissersschepen, ongeveer 1200 en 400. De oorlog eindigde onbeslist.
 • Period: to

  Tweede engelse oorlog

  Speelde zich vooral in Amerika af. Engeland veroverde de Nederlanse kolonie Nieuw-Nederland in Noord-Amerika. Een zeeuwse vloot veroverde suriname op de Engelsen. Bij de vrede van Breda werd bepaald dat beide partijen hun veroveringen mochten behouden.
 • Vrede van Breda

  Deze vrede beïndigde de tweede engelse oorlog.
 • Rampjaar

  In mei 1672 volgde een gecombineerde aanval als gevolg van de engelse en franse oorlogen. Het oorlogsverloop was aanvankelijk zeer ongunstig voor de republiek.
 • Fransen trekken terug

 • Engeland sluit vrede